ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Psykiska sjukdomar

Psykiska sjukdomar

Att ha en förälder som inte mår bra kan vara jättejobbigt. Särskilt om man inte vet vad det beror på. 

Det finns flera olika typer av psykiska sjukdomar. Ibland vet en person om att den är psykiskt sjuk och får då oftast en diagnos och kan få hjälp, men många får aldrig en diagnos. Att vara psykiskt sjuk på något sätt kan förändra ens sätt att vara. Ibland hela tiden och ibland i olika perioder.

Det är aldrig ditt fel!

Det viktigaste att komma ihåg är att det aldrig är ditt fel att din förälder är sjuk. Du kan inte förhindra att det blir så eller göra så att din förälder blir frisk. För det behövs andra vuxna, som jobbar inom psykiatrin. Du har rätt att få reda på hur det är med din förälder och vilken hjälp din förälder får. Det är din förälders läkare/behandlare skyldig att hjälpa dig med om du vill det.

Du som barn har rätt att få hjälp om din förälder är sjuk

Det kan till exempel vara att prata med någon i samtalsterapi eller träffa andra som har liknande erfarenheter. Du kan till exempel höra av dig till oss på Maskrosbarn på vår chatt om du vill prata om det. Vi vet hur det kan kännas.

 

Här kan du läsa om några olika psykiska sjukdomar:

Ångest

Ångest är en stark känsla av oro som känns i hela kroppen. Det kan kännas mycket eller lite och på olika sätt. Det kan till exempel kännas som ett tryck över bröstet, hjärtat kan slå snabbt, man kan bli torr i munnen och få en klump i magen. Ibland vet man inte att det man känner är ångest och det kan kännas läskigt men det är inte farligt.

Att få ångest är inte konstigt och något som de flesta människor har ibland.  Ångest kan komma av olika orsaker. Till exempel kan man få ångest av att vara med om jobbiga saker i livet eller inför något man ska göra som känns svårt. Det är en naturlig reaktion och brukar gå över efter ett tag.

Det finns också något som kallas för panikångest. Det är när man får stark ångest väldigt plötsligt och oväntat. Det känns i hela kroppen rent fysiskt och det kan till exempel kännas som att man får svårt att andas, att man mår illa och så vidare. Det går över av sig själv och är inte farligt även om det känns så när man drabbas, eller för den som ser någon som har panikångest. Om man får panikångest kan det till slut bli så att man undviker situationer och platser som man tror framkallar en attack och det kan påverka ens liv negativt.

Om man har mycket ångest och det påverkar ens liv negativt kan man behöva hjälp med att må bättre. Det kan vara i form av samtal eller medicin.

Depression

Alla kan känna sig ledsna och nere ibland, det är inte konstigt och det brukar gå över efter ett tag.  Om en person är nere och ledsen väldigt länge kan det betyda att hen är deprimerad. En person som är deprimerad kanske inte orkar jobba, behöver sova mycket och kan ha svårt att orka göra vanliga saker som att till exempel gå ut eller laga mat. Då behöver man hjälp för att må bättre.

Ibland kan man bli deprimerad efter att det har hänt något jobbigt i livet och ibland kan men bli deprimerad utan att det har hänt något särskilt och utan att man vet exakt varför. Vissa får också depressioner flera gånger.

Det finns olika hjälp att få om man är deprimerad; till exempel samtal och medicin.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas ibland också för manodepressiv sjukdom. Det betyder att en person i olika perioder är antingen manisk eller deprimerad.  Att vara manisk betyder att man gör olika saker som också skapar problem, man blir överaktiv. Man kan till exempel shoppa jättemycket så att man får problem med ekonomin eller lätt bli irriterad. Det är också ganska vanligt att man inte sover så mycket. Under de perioder som man är deprimerad är man ledsen och orkar inte göra så mycket. Mellan de olika perioderna kan man må bra och det kan vara som vanligt.

En anledning till att en person blir sjuk kan vara att det har skett någon stor och jobbig händelse i livet. Det går inte att helt bota bipolär sjukdom men man kan få hjälp för att må bra ändå. Man kan till exempel få medicin för att försöka förhindra nya perioder av mani eller depression eller göra så att det går längre tid mellan perioderna. Man brukar även få någon att prata med, alltså samtalsterapi.

Borderline

När en person har borderline har den svårt att styra sina känslor. Man kan pendla väldigt mycket mellan olika starka känslor. Det brukar kallas att man har en känslomässig sårbarhet.

En person som har borderline kan till exempel vara väldigt rädd för att bli övergiven, ha svårt med relationer, bli väldigt arg trots att det inte finns en ordentlig orsak, ha olika självskadebeteenden och ibland även problem med missbruk av alkohol, droger, pengar eller andra saker.

Det går inte att helt och hållet säga varför en person får borderline men läkare tror att det handlar om att det har hänt mycket svårt under uppväxten i kombination med att man är extra sårbar.

Man behöver inte ha diagnosen hela livet. Om man får diagnosen när man är ung kan man hitta bra sätt att hantera känslor och relationer på som gör att man blir av med diagnosen senare.  Om man har de här problemen så behöver man oftast professionell hjälp för att kunna hantera det på ett bra sätt.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom, som också kan kallas OCD, handlar om att den som har det känner att hen måste tänka eller göra vissa saker. Om man inte gör de sakerna får man stark ångest. Tankar som man kan ha (tvångstankar) är till exempel ”tänk om jag har glömt att stänga av spisen”. Saker som man känner att man måste göra (tvångshandlingar) kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta eller att kontrollera att man har låst ytterdörren.

Alla människor kan ha såna här tankar eller göra såna saker och det är inte konstigt eller farligt. Om det blir så mycket att det påverkar ens liv negativt, behöver man hjälp.

Det går inte att säga varför en person drabbas av tvångssyndrom. Många läkare tror att det handlar om olika signaler i hjärnan som påverkar varandra och ger ångest. För att må bättre kan man få medicin mot ångest och någon att prata med, alltså samtalsterapi.

Psykos

En person som får en psykos kan uppleva att de ser saker som andra inte gör. Det kan till exempel kännas som att man är förföljd eller att man hör röster som andra inte hör. Den som har en psykos upplever att det som händer dem är på riktigt, men andra kan inte förstå det.

Det är svårt att säga en exakt anledning till att en person får en psykos, men en del handlar förmodligen om att man har ärvt det från någon förälder. Olika personer reagerar också olika och vissa drabbas av en psykos när de upplever väldigt jobbiga saker i livet.

Den som är sjuk kan få hjälp hemma men ibland behöver man vara på sjukhus för att få mer hjälp. Personen brukar få medicin för att minska symtomen. En psykos kan gå över efter några veckor eller några månader. Även om symtomen försvinner kan man må dåligt en lång tid efter och då behöver man hjälp att bearbeta det. Då brukar man få någon att prata med, samtalsstöd.

Du kan läsa mer om psykiska sjukdomar på kuling.nu som är en bra hemsida!

Behöver du prata med någon?

Har du en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld? Vi finns här för att hjälpa!

hitta hjälp här
Fakta
Fakta Våld

Om våld

Alla har nog en bild av vad våld är. Ibland stämmer inte den bilden in med allt det som faktiskt räknas som våld.  Det finns många olika former av våld. Många tänker säkert på fysiska slag och sparkar, men det finns  också andra former av våld som kan vara minst lika smärtsamma och jobbiga att uppleva. Alla former av våld mot barn är förbjudna och om du blir utsatt har du rätt till skydd och hjälp. Fysiskt våld kan se väldigt olika ut men det kan bland annat vara knuffar, slag, sparkar, att bli dragen i håret eller örfilad. Psykiskt våld är olika former av kränkningar till exempel att säga att du inte är värd något, att du är ful, äcklig eller ett misstag. Det är också psykiskt våld att låsa in någon, att skrämma eller att inte ge någon mat, som en form av bestraffning. Att bli behandlad som att du inte finns är också en form av våldsutövande. Vissa beskriver att det är svårt att sätta ord på det psykiska våld de blivit utsatta för och har tänkt att det inte är våld. Men så är det inte, att bli utsatt för kränkningar och psykisk bestraffning räknas som våld och är inte tillåtet. Materiellt våld är när någon förstör saker som betyder något för dig, för att straffa dig. Det kan till exempel vara att en vuxen medvetet tar kläder eller smycken från dig. Latent våld liknar psykiskt våld men handlar mer om en känsla och en stämning i hemmet som upplevs som obehaglig och skrämmande. Det kan vara uttalade hot om våld men också dolda som märks genom kroppsspråk och gester, sånt som kanske bara de inom familjen förstår men som är mer osynligt för andra. Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som någon gör mot din vilja. Det kan se olika ut men det är exempelvis att någon tar på dig på ett sätt du inte vill, pratar med dig på ett sexuellt sätt som känns obehagligt. Eller att du tvingas titta på när någon gör sexuella handlingar eller att ha sex med dig mot din vilja. Det är också sexuella övergrepp om någon försöker köpa, byta eller muta till sig sex. Alla sexuella övergrepp mot barn är olagliga och är du under 15 år har ingen rätt att göra något sexuellt mot dig överhuvudtaget, även om du inte blivit hotad eller tvingad. Det kan både vara vuxna i ditt hem, och såklart även andra vuxna, som utsätter dig för våld men det kan också vara syskon som utsätter dig för våld eller som blir tvingade av vuxna att göra det. Oavsett vem det är som utsätter dig för våld är det förbjudet och du har rätt att skyddas från det. Vi vet hur det kan kännas och att det ibland är svårt att sätta ord på vad som hänt och hur det känns. Vi finns här för dig. Gå in på vår chatt eller se vilka stöd vi har som du skulle vara hjälpt av.

Läs mer här
Fakta
Fakta Föräldrar Psykisk ohälsa

Hur påverkas du som ungdom?

Att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk kan påverka en på många olika sätt. Här kan du läsa om vanliga sätt att påverkas. Om man har en förälder som mår psykiskt dåligt, dricker för mycket eller tar droger så blir man som ungdom påverkad av det. Det vore konstigt om man inte blev påverkad av det på något sätt. Vi reagerar på olika sätt, en del håller det jobbiga inom sig medan andra agerar ut och kan verka arga. Alla har sitt sätt att försöka hantera det en är med om, och det är helt naturligt och finns inget rätt eller fel. Nedan finns exempel på olika konsekvenser och symptom man kan få när man har det jobbigt hemma. Ständig oro Sömnbrist och koncentrationssvårigheter Ångest och stress Överprestation och vilja att ständigt ”vara duktig” Ta hand om alla andra, ta stort ansvar Tränga bort känslor TEB= Tillfälligt energifrigörande beteenden. T.ex. att döva och fly från känslor med droger, mat, självskador, sex, träning, dator (sociala medier, spel osv) Vara elak mot andra eller sig själv Ta ut sina negativa känslor på fel personer Stänga in sig, isolera sig Bli utagerande, vara våldsam Ha destruktiva relationer Ibland händer det att vuxna runt en ungdom pratar om en ungdoms beteende som om det är ungdomens fel. Det stämmer inte alls. Om man har det jobbigt hemma så är det naturligt att få negativa beteenden, det är en konsekvens av ens hemsituation. Det är aldrig ditt fel! Om du känner att du har fått negativa konsekvenser av hur du har det hemma och vill ha hjälp med det så finns det stöd och hjälp att få! Prata med skolkuratorn, skolsköterskan, ungdomsmottagningen eller någon annan vuxen, och be om stöd. Du kan också gå in och chatta med oss på Maskrosbarn. Alla volontärer som chattar är själva maskrosbarn.

Läs mer här
Fakta
Rättigheter du har
Fakta Rättigheter

Dina rättigheter

Människor har rätt till en massa olika saker för att de ska må bra. Det gäller både barn och vuxna. Du som ungdom har rättigheter i skolan, hemma, hos socialtjänsten, ja överallt. Dina rättigheter finns beskrivna på olika ställen till exempel i något som heter Barnkonventionen. Det är en text som innehåller allt som alla under 18 år har rätt till och i Sverige har vi som land skrivit under på att följa den. Vi har också lagar i Sverige där det står om barns rättigheter, till exempel socialtjänstlagen som socialtjänsten arbetar efter. Där står det bland annat vad du har för rätt till hjälp från socialtjänsten. Vi har mött många ungdomar som har träffat vuxna som inte tar deras rättigheter på allvar. Ungdomar som känner att de inte blir lyssnade på eller får den informationen som de önskar. Det vill vi ändra på - DU har en massa rättigheter som ingen vuxen får kränka. Därför är det viktigt att du vet vad du har rätt till, så att du kan säga ifrån eller ta hjälp av någon vuxen om någon kränker dina rättigheter. Om man växer upp med en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk tror vi på Maskrosbarn att det är det extra viktigt att känna till sina rättigheter. Du kanske för att det är oroligt hemma kommer i kontakt med socialtjänsten, polisen eller andra myndigheter eller så kanske det är dina föräldrar som kränker dina rättigheter. Då kan det vara bra att ha lite extra koll! Några exempel på viktiga rättigheter: • Du har alltid rätt att ta med dig någon när du ska till socialtjänsten. • Du har rätt att få prata med din socialsekreterare ensam utan dina föräldrar. • Du har alltid rätt att få information kring saker som rör dig, på ett sätt som du förstår. • Du har rätt att bli lyssnad på och tagen på allvar. Vuxna ska ta hänsyn till det du säger, tänker och tycker. • Du har också rätt att få information om din förälders diagnos eller sjukdom. Om du vill veta mer om vilka rättigheter du har så finns det flera sidor som är väldigt bra: Rättigheter om du har blivit utsatt för brott: Jagvillveta.se Mänskliga rättigheter: Umo.se Rättigheter i kontakt med socialtjänsten: Kollpasoc.se

Läs mer här