JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Missbruk och beroende

Missbruk, beroende, substansbrukssyndrom – det finns många olika begrepp som används när det pratas om t.ex alkohol, droger och läkemedel. 

Inom vården så används numer ordet substansbrukssyndrom – där har man slagit ihop missbruk och beroende till en och samma diagnos. Diagnosen kan vara lindrig, medelsvår eller svår – det beror på hur många diagnoskriterier man uppfyller.

Det går att bruka, alltså använda, många olika typer av substanser, droger och saker på ett sätt som skadar sig själv och andra.

Till exempel kan man dricka alkohol, ta droger, ta medicin på ett annat sätt än vad som var tänkt, spela spel, ha sex osv. på sätt som är skadliga och som går ut över ens och sina näras liv.

Det kan också vara obehagligt och läskigt när en person som är nära en är påverkad av det den är beroende av eller använder sig av  – personen kan bli personlighetsförändrad, svår att få kontakt med, säga konstiga saker, vara aggressiv eller ledsen.

Det kan också vara obehagligt när en person har abstinens – alltså när den har ett sug efter att göra det den är beroende av men inte kan göra det – det kan ibland vara så att personen bli otålig, rastlös, aggressiv, svår att ha kontakt med eller får fysiska symptom.

Inom sjukvården använder man sig av lite olika kriterier för att kunna avgöra om någon har just ett substansbrukssyndrom – det är t.ex att personen har ett starkt behov, ett ”sug”, om det är svårt för personen att kontrollera hur mycket och ofta den använder det den är beroende av. Men också att personen fortsätter att använda det trots att den får skador eller konsekvenser av det och att det blir problem i relation till andra människor.

Det är viktigt att komma ihåg att även om personen inte har en diagnos eller är i kontakt med vården – så kan du uppleva och tycka att personens drickande, användande av droger, medicin, spelande etc är obehagligt, läskigt eller påverkar dig på olika sätt.  Oavsett vem som har den här problematiken så har du rätt att få hjälp och stöd med dina känslor och tankar och bli skyddad om det påverkar ditt liv.

Vi vet hur det kan kännas och att det ibland är svårt att sätta ord på vad som hänt och hur det känns. Vi finns här för dig! Gå in på vår chatt eller se vilka stöd och aktiviteter vi har som du skulle vara hjälpt av.

Behöver du någon som förstår?

Alla som jobbar i stöd hos oss har själva erfarenhet av att växa upp med svåra hemförhållanden. Att ta kontakt med oss är ett första steg till att få hjälp och börja må bättre. Du är inte ensam!

hitta hjälp här