JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Om bipolär sjukdom

Om bipolaritet

Bipolaritet är en psykisk sjukdom som tidigare kallades för manodepressiv sjukdom eller manodepressivitet. De vanligaste symptomen är att personen har perioder där den är manisk och perioder där den är depressiv. Manisk betyder att man till exempel kan bli väldigt energisk, rastlös, impulsiv, arg och behöver sova mindre än andra. Det här kan leda till olika krångliga och ibland väldigt svåra situationer för personen själv eller för andra – till exempel kanske personen fattar beslut den annars inte skulle gjort, spenderar för mycket pengar eller sätter sig själv i farliga situationer. Vissa personer får istället hypomani, det är en lite mildare variant av mani. Det liknar mani på så sätt att man blir mer energisk och pigg än vanligt, uppe i varv, kanske mer kreativ och påhittig – men inte riktigt så pass allvarligt eller lika mycket som vid en mani. Ofta kan en person fungera ganska bra trots att den har hypomani.

När en person är depressiv eller har en depression så kan den känna sig ledsen, nedstämd och ha hopplöshetskänslor. Man kan känna sig väldigt trött, ha dåligt med energi, få ångest, sämre aptit och att saker som vanligtvis är roligt inte är det längre. Blir depressionen väldigt svår kan man också få självmordstankar. Det är viktigt att söka stöd och vård om man känner av symptom på bipolär sjukdom – obehandlad bipolaritet gör att perioderna av depression och mani kan pågå längre, bli allvarligare och göra att man mår mycket sämre. Blir depressionen eller manin väldigt allvarlig så kan detta leda till att en psykos utlöses. En psykos eller att ha psykotiska symptom innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. T.ex. kanske man tror att man är förföljd, avlyssnad eller att andra människor vill en illa på olika sätt.

Det finns också olika typer av bipoläritet. Typ 1 och typ 2.

Typ 1 innebär att personen har kraftiga manier och allvarliga depressioner i olika perioder och ibland kan båda tillstånden bli så allvarliga att det kan behövas vård på sjukhus. Typ 2 innebär att personen har hypomanier och depressioner i perioder.

Cyklotymi är ett tillstånd där personen har symptom på hypomani och också perioder av depressivitet, men där symptomen inte är så pass starka att de uppnår kriterierna för att få kallas helt för hympomani eller depression.

Varför får man bipolär sjukdom?

Vi vet ännu inte exakt varför en person får bipolär sjukdom, det vi vet idag är att det finns en viss ärftlighet om man är anhörig till en förstagradssläkting (förälder, helsyskon, barn) som innebär att man kan ha en högre risk att drabbas än andra. Detta betyder dock inte att man kommer att drabbas utan det finns också andra saker som påverkar om bipolär sjukdom bryter ut eller inte. Till exempel är det viktigt att försöka sova ordentligt, ta hand om sig själv och försöka att inte utsätta sig för mycket stress för att minska risken.

Läs mer om bipolaritet på 1177.se.

Behöver du någon som förstår?

Alla som jobbar i stöd hos oss har själva erfarenhet av att växa upp med svåra hemförhållanden. Att ta kontakt med oss är ett första steg till att få hjälp och börja må bättre. Du är inte ensam!

hitta hjälp här