JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Vad gör socialtjänsten?

Om socialtjänsten – soc

Soc, alltså socialtjänsten, finns i alla kommuner i Sverige och har som uppgift att skydda dig som har det jobbigt hemma. Soc kan också hjälpa och stötta syskon och föräldrar/andra vuxna som du bor med.

 Socialtjänsten kan hjälpa dig om

  • de vuxna som du bor med inte kan ta hand om dig på ett bra sätt för att de själva inte mår bra
  • du eller någon i familjen använder droger
  • du eller någon i familjen dricker mycket alkohol
  • du inte känner dig trygg hemma
  • du har ett aktivt självskadebeteende
  • någon i familjen utövar våld i hemmet
  • du blir utsatt för sexuella övergrepp
  • de du bor med inte har råd med mat och andra viktiga saker du behöver.

Om du inte har det bra hemma, kan du själv kontakta socialtjänsten eller be någon du litar på att göra det. Går du i stöd hos oss på Maskrosbarn kan även våra barnombud hjälpa dig. Läs mer om barnombud hos Maskrosbarn. Du kan läsa mer om hur soc funkar på umo.se.

Vuxna kan göra en orosanmälan

Alla vuxna som är oroliga för ett barn eller en ungdom kan höra av sig till socialtjänsten, det kallas att göra en orosanmälan. För att göra en orosanmälan till socialtjänsten behöver man inte ha bevis, det räcker att man känner oro för dig. Den som gör anmälan beskriver enbart sin oro om att du som barn far illa och att man vill att du ska få hjälp och skydd.
Efter att en orosanmälan kommit in till soc är det deras uppgift att utreda hur behovet av stöd ser ut. Under utredningstiden kommer socialsekreteraren att prata med dig, de du bor med och kanske skolan eller andra vuxna som känner till din situation.
Både under och efter utredningen kan du och /eller de du bor med bli erbjudna stöd. Vilket stöd socialtjänsten erbjuder beror helt på vad ni behöver. Om socialtjänsten bedömer att din situation är väldigt allvarlig och oroande och du inte kan fortsätta bo hemma kan de besluta om att du ska flytta till ett familje- eller jourhem, men socialtjänsten försöker att undvika detta om inte situationen är för allvarlig.

Vi förstår att det kan kännas jobbigt om någon gjort en orosanmälan. Du kan själv känna oro för att du inte vet vad som kommer hända med dig och dina syskon eller hur de vuxna du bor med kommer att reagera. Men försök tänka på att socialtjänstens uppgift är att hjälpa dig för att du ska få det bättre!

Vid akut fara
Om du är i akut fara så ringer du 112 och ber att få bli kopplad till polisen. Berätta vad du heter, var du är någonstans och vad du behöver hjälp med.

Behöver du någon som förstår?

Alla som jobbar i stöd hos oss har själva erfarenhet av att växa upp med svåra hemförhållanden. Att ta kontakt med oss är ett första steg till att få hjälp och börja må bättre. Du är inte ensam!

hitta hjälp här