JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Dina rättigheter

Människor har rätt till en massa olika saker för att de ska må bra. Det gäller både barn och vuxna. Du som ungdom har rättigheter i skolan, hemma, hos socialtjänsten, ja överallt.

Dina rättigheter finns beskrivna på olika ställen till exempel i något som heter Barnkonventionen. Det är en text som innehåller allt som alla under 18 år har rätt till och i Sverige har vi som land skrivit under på att följa den. Vi har också lagar i Sverige där det står om barns rättigheter, till exempel socialtjänstlagen som socialtjänsten arbetar efter. Där står det bland annat vad du har för rätt till hjälp från socialtjänsten.

Vi har mött många ungdomar som har träffat vuxna som inte tar deras rättigheter på allvar. Ungdomar som känner att de inte blir lyssnade på eller får den informationen som de önskar. Det vill vi ändra på – DU har en massa rättigheter som ingen vuxen får kränka. Därför är det viktigt att du vet vad du har rätt till, så att du kan säga ifrån eller ta hjälp av någon vuxen om någon kränker dina rättigheter.

Om man växer upp med en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk tror vi på Maskrosbarn att det är det extra viktigt att känna till sina rättigheter. Du kanske för att det är oroligt hemma kommer i kontakt med socialtjänsten, polisen eller andra myndigheter eller så kanske det är dina föräldrar som kränker dina rättigheter. Då kan det vara bra att ha lite extra koll!

Några exempel på viktiga rättigheter:

• Du har alltid rätt att ta med dig någon när du ska till socialtjänsten.

• Du har rätt att få prata med din socialsekreterare ensam utan dina föräldrar.

• Du har alltid rätt att få information kring saker som rör dig, på ett sätt som du förstår.

• Du har rätt att bli lyssnad på och tagen på allvar. Vuxna ska ta hänsyn till det du säger, tänker och tycker.

• Du har också rätt att få information om din förälders diagnos eller sjukdom.

Om du vill veta mer om vilka rättigheter du har så finns det flera sidor som är väldigt bra:

Rättigheter om du har blivit utsatt för brott: Jagvillveta.se

Mänskliga rättigheter: Umo.se

Rättigheter i kontakt med socialtjänsten: Kollpasoc.se

Behöver du prata med någon?

Har du en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld? Vi finns här för att hjälpa dig!

hitta hjälp här