JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Våld mot barn

I barnkonventionen som blev lag den 1 januari 2020 och i artikel 19, som handlar om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter.

Trots detta blir många barn utsatta för våld och skyddet för dem är mycket begränsat.

 • Rapporter

  "Jag tyckte jag bodde i helvetet"

  Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast. Rapporten är baserad på 112 enkätsvar och nio djupintervjuer med ungdomar som mottar stöd från Maskrosbarns verksamhet. Alla tillfrågade ungdomar har minst en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Färska siffror visar att just denna målgrupp är extra utsatta för våld och multiutsatthet. 81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld. De lyfter hur svårt det är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska våldet, fast på insidan. Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och i artikel 19, som handlar just om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn. 64 procent av ungdomarna i rapporten har berättat om våldet för en vuxen.  Ungdomarna vittnar om hur samhället sviker dem genom att inte agera när de berättar om vad de utsatts för samt upplevelsen av att våldet måste lämna synliga spår för att tas på allvar. Här kan du ladda ner rapporten.
  Läs vidare här
 • Remissvar

  En uppväxt fri från våld

  Maskrosbarn har i augusti 2023 skickat in ett remissvar till regeringen på utredningen En uppväxt fri från våld. Vi ställer oss väldigt positiva till att utredningen har lagt fram ett förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.
  Läs vidare här