JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Socialtjänst

Maskrosbarn deltar i arbetet med framtidens socialtjänst och är särskilt drivande i frågor kring barns delaktighet och rätten till barnombud.

 • Rapporter

  Det handlar jättemycket om tillit

  Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt. Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet ”Att samtala med barn”. Ladda ner rapporten här.
  Läs vidare här
 • Remissvar

  Förslag till ny socialtjänstlag

  Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Maskrosbarn har under hela utredningstiden suttit med i en av utredningens referensgrupper och varit särskilt drivande i frågor kring barns delaktighet och rätten till barnombud. Därför ser vi allvarligt på att många delar i utredningen innefattar barnperspektivet ur den vuxnes ögon istället för ur barnets. Vi saknar också tydliga riktlinjer för hur barn själva ska göras delaktiga i beslut och insatser – något som vi vet är avgörande för att de ska få den hjälp de har rätt till. – Att socialtjänstlagen revideras tycker vi är positivt och, utifrån vår målgrupps behov, rent av nödvändigt. Men om en ny lag ska kunna bidra till verklig skillnad för våra barn måste den mycket tydligare genomsyras av ett barnrättsperspektiv, säger Sandra Patel Seropian, påverkanschef på Maskrosbarn. Maskrosbarn är starkt kritiska till hur omfattande förändringar ska kunna ske när förslaget uttryckligen inte får vara kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Vi anser att risken är stor för att uppdraget blir en teoretisk skyldighet och inte en praktisk möjlighet. Här kan du läsa hela remissvaret (pdf). Läs gärna debattartikeln "En ny socialtjänstlag - ett steg i rätt riktning men långt ifrån målet". Läs våra övriga remissvar här.
  Läs vidare här
 • Rapporter

  Jag är bara en påse med pengar

  En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten. Du kan ladda ner rapporten här.  Vill du beställa rapporten som inbunden bok, kontakta anna@maskrosbarn.org
  Läs vidare här