ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Coachprogrammet – ett biståndsbedömt stöd

”Ibland när jag mår dåligt tänker jag på dig. Att du också haft det jobbigt hemma och mått dåligt. Men att du mår bra nu, träffar dina föräldrar när du själv vill, har lägenhet, pluggar osv. Och då tänker jag – att så kan jag också ha det.”
/Ungdom 15 år

Det här är coachprogrammet

Vårt coachprogram är ett biståndsbedömt stöd som socialtjänsten kan bevilja ungdomar 13-19 år som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller som utsätter dem för våld.

Stödet syftar till att ungdomar får ett kontinuerligt och individanpassat stöd från en trygg person, som själv vuxit upp med en förälder som är sjuk. Det blir en ovärderlig kontakt där ungdomar får komma hemifrån och fokusera bara på sig själv och sina behov.

Ungdomen som beviljas insatsen matchas ihop med en en vuxen som de träffar en gång i veckan i ca 2 timmar. Under träffarna varvas samtal med olika aktiviteter. Samtalen utgår ifrån vårt metodmaterial som följer olika teman som är relevanta för ungdomens situation och består bland annat av miniföreläsningar, skrivövningar och diskussionspunkter.

  • Coachprogrammet är flexibelt och har korta väntetider – insatsen kan sättas in snabbt.
  • Alla coacher får handledning av oss varje vecka och utbildas innan påbörjat uppdrag.
  • Vi erbjuder coachprogrammet i Stockholm och i Malmö.

Här kan du läsa mer om våra stöd och aktiviteter.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Mia
Mia Körsner

Ansvarig Coachprogrammet
076-340 80 40
mia@maskrosbarn.org

 

Frågor och svar

Vad kostar insatsen och hur ser metoden ut? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna:

Vem kan få en coach?

Ungdomar mellan 13-19 år vars förälder har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld.

Hur gör jag som socialsekreterare om jag har en ungdom som vill ha coach?

Du hör av dig till ansvarig för coachprogrammet för att boka in ett informationsmöte. Ett informationsmöte innebär att en av oss från Maskrosbarn kommer ut och ger information om Maskrosbarn och coachprogrammet. Ungdomen får möjlighet att ställa frågor och vi kan också be ungdomen om önskemål inför matchning av coach. Vid ett sådant möte deltar du som handläggare och ungdomen. Kontaktuppgifter till ansvarig: Mia@maskrosbarn.org, 0763-40 80 40.

Vilka är vi som jobbar i coachprogrammet?

Vi som arbetar i programmet är:

  • Mia, ansvarig för coachprogrammet, handledare och ansvarig för coachpar
  • Sanna, handledare och ansvarig för coachpar
  • Dijana, ansvarig för coachprogrammet i Malmö

Vad kostar insatsen och vad ingår i priset?

Coachprogrammet kostar 6 500 kronor per månad. Coach vid placering (CVP) kostar 9800 kronor i månaden.

Det ingår en träff per vecka på två timmar eller tre timmar i CVP, med en coach utbildad i vår metod. Träffarna innehåller övningar utformade efter målgruppen som handlar om till exempel: hantering av känslor, självkänsla, framtid och kunskap om missbruk och psykisk ohälsa. De innehåller också aktiviteter som coach och ungdom bestämmer tillsammans samt fika eller mat.

CVP har fokus på det som beskrivits ovan men också ett helt annat material som syftar till att finnas som stöd i den känslomässiga process det kan vara att bo i familjehem/jourhem/HVB-hem. Coachen har också i detta stöd mer flexibilitet och utbildning för att kunna vara en länk mellan familjehemmet, socialtjänsten och ungdomen.

Vi har gruppaktiviteter två gånger per år i coachprogrammet där ungdomen får träffa de andra ungdomar och coacher som är aktiva i programmet. På gruppträffarna äter vi middag tillsammans och gör en rolig aktivitet. Vissa år gör vi också en resa tillsammans på sommaren.

Vi ser till att matchning av coach sker skyndsamt efter uppdrag ifrån er. Vi matchar nästan alltid inom två veckor.

Hur ser er metod ut?

Vi har utformat en metod som bygger på identifikation, långsiktighet och frivillighet. Metoden bygger till viss del på KASAM (känsla av sammanhang) som handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi bygger också vår metod på empowerment. Vi tror att ungdomen har makt att förändra och påverka sitt liv och vill ge ungdomen verktyg och kunskap att kunna göra just det.

Var sjätte månad gör ungdomen en självskattning som berör de områden coachen och ungdomen arbetar med. De huvudområden vi mäter är: kunskap om sin situation, självkänsla och identitet, relationer och framtidstro. Vi följer upp resultaten med er efter ungdoms godkännande för att se hur utvecklingen ser ut. Vi har väldigt fina resultat i vårt coachprogram.

Hur motiverar jag ungdomen? 

Coachprogrammet är ett frivilligt stöd. Det är möjligt för ungdomen att testa en eller ett par gångeroch om det inte känns bra kan hen avsluta insatsen. Det kan vara fint för ungdomen att ge sig själv möjligheten att testa. Berätta gärna också för ungdomen att alla coacher själva är Maskrosbarn och har liknande erfarenheter som ungdomen. Det brukar ungdomar uppskatta! Informationsmötet med oss tar endast 20 minuter och innebär inte något krav för ungdomen att starta med programmet. Det är endast vi på Maskrosbarn som behöver prata under mötet, ungdomen kan bara lyssna. Ring gärna oss för att bolla vidare kring motivationsarbetet.

Hur går det till när en ungdom matchas med en coach från er?

Vid en matchning av en coach och en ungdom tar vi framförallt hänsyn till ungdomens specifika önskemål. Utöver det tittar vi på personlighet och intressen för att skapa en så bra matchning som möjligt. Det är alltid möjligt att byta coach om ungdomen skulle önska. Vi har alltid coacher som väntar på uppdrag för att ungdomen inte ska behöva vänta vid ett eventuellt byte.

Hur länge kan en ungdom ha insatsen?

En ungdom kan ha coachprogrammet i upp till tre år förutsatt att ungdomen är 17 år eller yngre, då vi stödjer ungdomar upp till och med 19 år. Vi arbetar årsvis så om ungdomen är äldre är 17 går det ju bra att ha det i ett eller två år. Viktigt bara att vara tydlig från början mot ungdomen. För oss är arbetet årsvis viktig, se förklaring under frågan ”hur vår metod fungerar”.

Hur ser samarbetet ut mellan socialsekreteraren och Maskrosbarn?

Vi som uppdragstagare vill ha ett nära samarbete med dig som socialsekreterare när det kommer till hur ungdomen mår och hur det går att träffa sin coach. Så fort det blir avbokningar, något som inte fungerar eller om det finns oro så hör vi av oss till er.

Vi står för mycket av planeringen, allt ifrån att boka möten, skriva genomförandeplan, avtal (om inte ni har era egna) handleda coachen, ha kontakt med ungdomen, skriva halv och årsrapport. Det vi förväntar oss av dig som socialsekreterare är att skicka vårdplan och följa upp insatsen tillsammans med oss.

Det är oftast så att kontakten sker genom oss på kontoret som arbetar som handledare, men såklart också direkt från coachen, beroende på vad det handlar om. Om ungdomen är placerad så kan vi komma att ha kontakt med familjehemmet om det behövs. Dock försöker i den mån det går att endast ha kontakt med ungdomen i fråga och ni har kontakt med vårdnadshavare/familjehemmet.

Vem bestämmer målen med insatsen?

Målen är något vi försöker skapa tillsammans med ungdomen för att hen ska vara så delaktig som möjligt. Till grund för detta ligger vårdplanen ni har skapat samt självskattningen som ungdomen får fylla i utifrån våra fyra mål (kunskap, identitet, relation och framtid). Vår självskattning är uppbyggd med olika påståenden för varje mål där ungdomen i sin tur får på en skala mellan 1 – 10 skatta sig. De påståenden ungdomen skattar sig lågt i, är de som vi för in som mål och som vi tänker kan vara bra att arbeta mot. Detta följs sedan upp var sjätte månad.

Hur förbereder ni personalen på att möta ungdomarna?

Alla våra coacher delar vår målgrupps bakgrund. Det har varit ett önskemål från ungdomarna själva att prata med någon som förstår på riktigt hur det kan vara att växa upp med en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsatt en för våld. Vi har en gedigen rekryteringsprocess med både enskilda intervjuer och gruppintervju. Vi tar utdrag ur belastningsregistret samt referenser från tidigare arbetsgivare. Varje coach har deltagit på en utbildning av oss i vår metod och samtalsmetodik på 10 timmar. Därefter sker regelbundet handledning. Coacherna skickar rapportering efter varje träff med sin ungdom till sin handledare och får feedback. Utöver detta finns handledare tillgänglig vid behov.

Hur ser rapportering och uppföljning till socialtjänsten ut? 

Uppföljning sker hos oss på Maskrosbarn eller hos er på socialtjänsten efter 6 månader och 12 månader. På uppföljningarna deltar handledare från Maskrosbarn, coach och ungdom. Här följs också självskattningarna upp.

Vi rapporterar självklart till er om avvikelser sker i programmet genom att träffar ställs in. Vi meddelar alltid er om oro för ungdomen uppstår och lämnar i dessa fall in orosanmälan till er.

Hur fungerar det med upphandling?

Vi har ramavtal med en del kommuner att vi i majoriteten gör direktupphandlingar, vilket går bra eftersom det går bra att göra det på summor upp till drygt en halv miljon kr. Vi har fått synpunkter på att det inte går att köpa in om det erbjuds liknande insatser i kommunen/regionen redan men att vårt coachprogram är unikt utifrån både metod och målgrupp vilket inte kan fås från en annan aktör.

Vad händer om ungdomen ångrar sig?

Ibland ångrar sig ungdomar och det är inget konstigt. Det går bra att testa en gång och sedan avbryta utan att vi fakturerar. Om ungdomen ångrar sig senare går det också bra. Ni betalar då den fakturan vi skickat men sedan avslutas faktureringen.

Hur fungerar avtal och fakturering?

Maskrosbarn ansvarar för avtal och genomförandeplan. Avtal skrivs på ett år i taget. VI fakturerar kvartalsvis i förskott.

Vad händer om en coach vill sluta men ungdomen vill fortsätta?

Detta händer ibland och det vi gör är att matcha ungdomen med en ny coach. Därefter brukar ungdomen tillsammans med gamla och nya coachen träffas för att det ska bli en sådan bra överlämning som möjligt för alla parter. Detta är något som såklart också ska återkoppla till dig som socialsekreterare.