JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Tips på andra att kontakta

Vi uppmuntrar dig alltid att berätta för en vuxen du litar på hur du mår. Här hittar du tips på organisationer och andra ställen som du kan kontakta!

BRIS – Barnens rätt i samhället. Bris hjälper alla barn upp till 18 år. De erbjuder stöd till barn genom chatt, mail, telefon och gruppstöd där många av dessa erbjuds dygnet runt. Man kan vara anonym och samtalen kostar ingenting.

UMO.se – UMO är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Där kan du ta reda på massor om  kroppen, sex, hälsa alkohol, droger, relationer och mycket annat. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO och hemsidan finns på flera olika språk. För att nå hemsidans information på annat språk än svenska kan man använda sig utav YOUMO.

Mind – Mind arbetar för ett samhälle där människor med psykiska besvär eller diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. De erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och driver påverkansarbete kring detta. Mind har olika typer av stödlinjer för olika syften, självmordslinjen, äldrelinjen och livslinjen är tre exempel. Till självmordsllinjen, får vem som helst ringa, oavsett ålder.

Frisk och Fri – Frisk och Fri är riksföreningen mot ätstörningar. De erbjuder både digitala och fysiska stödkanaler till alla drabbade, och närstående oavsett vart man bor. Frisk och fri har visionen om ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva, med respekt för människors olikheter och lika värde.

Team Tilia – Team Tilia är en organisation för ungas psykiska hälsa. De har som vision att alla unga ska veta vad psykisk (o)hälsa är och hur man från stöd. De tar emot alla unga upp till 30 år och har fokus på oro, ångest och stress utan en psykisk diagnos.

SHEDO – SHEDO står för ”Self harm and eating disorder organisation” och är en organisation som jobbar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar. De skapar opinion i frågor som rör målgruppen samt erbjuder stöd till både de drabbade och närstående genom deras digitala stödforum.

1000 möjligheter – 1000 möjligheter kämpar för alla barn och ungas rättigheter, oavsett kön. Främst arbetar de med att unga inte ska utsätta andra eller själva bli utsatta för våld. De jobbar med stöd-, påverkan- och förebyggande arbete. 1ooo möjligheter har stöd för personer upp till 25 år.

Ungarelationer.se – Unga relationer kämpar för att motverka våld i ungas relationer. Dit är ungdomar upp till 20 år välkomna, oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon.

Storasyster – Storasyster är en stödorganisation för för alla oavsett könsidentitet, från 13 år, som har utsatts för sexuella övergrepp. De jobbar med stödjande och kunskapshöjande insatser och erbjuder bland annat chattjour och olika typer av stödgrupper.

Tjejzonen – Tjejzonen finns för alla som identifierar sig som tjej mellan 10-25 år och kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och för att den psykiska ohälsan och utsattheten ska minska.

Tjejjouren – Här hittar du en rad tjejjourer samlade med olika öppettider.

Unga Lukas – Hos Unga Lukas kan man samtala med kvalificerade vuxna på nätet. De jobbar med att stödja och stärka unga människor att må bra när livet händer. De har en chatt för ungdomar mellan 13-25 år där man anonymt kan chatta om man behöver någon som lyssnar.

Killfrågor – Killfrågor eller killar.se är en stödsida riktad till killar och unga män mellan 10-25 år. Dit kan man komma med frågor och funderingar kring allt, inget är för litet eller för stort. Det ska vara en trygg plats för killar att söka stöd. De erbjuder en stödchatt som är öppen fem dagar i veckan där killar kan chatta med volontärer helt anonymt, samt kostnadsfria kuratorsamtal både fysiskt och digitalt.

SPES – SPES står för Suicid prevention och efterlevandestöd och betyder hopp på latin. SPES erbjuder stöd till alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid och alla som är verksamma inom SPES har själva mist någon närstående i suicid. De erbjuder stöd och hjälp till efterlevande genom bland annat en stödlinje, chatt och gruppträffar.

Jourhavande Medmänniska – Jourhavande medmänniska är en förening som bedriver jourtelefon och chattverksamhet för alla människor som vill ha någon att prata med. De har ett jour telefonnummer som är öppet varje kväll och nätt  samt en chatt som är öppen lördag- tisdag mellan kl. 21-24. Samtalen kan vara anonyma och det gäller självklart tystnadsplikt för alla joursamtal.

Anhörigas Riksförbund – I vårt samhälle finns det många som pågrund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom behöver hjälp i vardagen. Ofta är det en anhörig som tar vid där det offentliga samhällets omsorg upphör. Anhörigas riksförbund arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Här är exempel på hjälp och stöd som finns lokalt:

BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder specialiseras psykiatrisk vård, utredning och behandling för barn och unga under 18 år. BUP finns över hela Sverige.

Ungdomsmottagningen – Hos ungdomsmottagningen kan man gå för att få svar och hjälp med frågor om bland annat kroppen, sex och olika typer av relationer. Ungdomsmottagningen finns över hela Sverige och man kan gå till vilken man vill. Alla ungdomsmottagningar har olika åldersgränser, så det kan vara bra att kolla upp innan man går dit.

Socialtjänsten – Socialtjänsten arbetar för barns bästa och hjälper familjer. Om du vill söka hjälp hos socialtjänsten kontaktar du deras kontor i din kommun.