JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Barns delaktighet

Barn är själva experter på sina egna liv och måste göras delaktiga i beslut och insatser – något som vi vet är avgörande för att de ska få den hjälp de har rätt till.

  • Rapporter

    Frågar man inget – får man inget veta

    Öka barns delaktighet i frågor som berör dem Syftet med rapporten var att lyfta fram barnens och ungdomarnas egna röster, idéer och förändringsförslag och öka professionellas kunskap om barns och ungdomars egna behov och åsikter. Rapporten ska bidra till att barns och ungdomars delaktighet i frågor som berör dem ökar. Resultatet visar att 94 procent av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80 procent av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73 procent av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter. Ladda ner rapporten här
    Läs vidare här