JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Gör din praktik på Maskrosbarn

Här berättar tidigare praktikanter om hur de upplevt sin praktik hos oss.

Alma Ståhlberg, praktikant inom kommunikationsenheten i Stockholm VT24

Hej Alma! Vilken utbildning går du?

Jag går sjätte och sista terminen på Kommunikation och PR- programmet på Karlstad universitet! Jag läser just nu en praktikkurs som är 20 veckor.

Beskriv din praktik hos oss med tre ord?

Viktig, rolig, hoppfull.

Vad har du haft för arbetsuppgifter?

Jag har gjort massor av olika uppgifter under praktiken. Främst har jag producerat innehåll till sociala medier, både med copy och grafiskt innehåll. Jag har även jobbat med webb, där jag uppdaterat hemsidan med nytt innehåll, samt eventplanering, där fokus legat på att kommunicera ut Maskrosbarns arbete på mässor och event.

Vad har varit mest givande under praktikperioden?

Jag tycker det mest givande under praktiken har varit att få jobba med kommunikation ur ett samhällsviktigt perspektiv. Under min utbildning har det varit mycket fokus på hur kommunikationen fungerar inom olika byråer men i denna praktik har jag även fått testa min kunskap i den ideella sektorn. Jag tycker även det har varit givande att få se hur kontoret samrör sig mellan de olika teamen inom organisationen och hur alla olika parter tillsammans jobbar fram de allra bästa lösningarna och idéerna.

Något som varit utmanande?

Trots att Maskrosbarn är en väldigt glad och rolig arbetsplats är det så klart tufft och utmanande när man tänker på varför organisationen finns och behövs. Men det är också det som gör att praktiken känns så viktig.

Hur har du upplevt handledningen under praktiken?

Jag tycker det har varit en fantastisk handledning. Alla har varit supertillmötesgående och har anpassat sig för att jag ska ha fått en så givande praktik som möjligt. Jag har fått testat på det jag velat göra och blivit uppmuntrad till själv komma med idéer och insikter.

Vad vill du säga till andra som är intresserade av att göra sin praktik hos oss?

SÖK! SÖK! SÖK! Om du brinner för både kommunikation och människan är detta en fantastisk praktikplats! Du får en stor insyn på civilsamhället och hur Maskrosbarn är med och påverkar Sverige samtidigt som du får testa på mycket inom kommunikation. Dessutom får de en fantastisk arbetsplats med roliga och hjälpsamma kollegor.

Jonas Andersson, praktikant inom stödverksamheten i Göteborg HT23

Hej Jonas! Vilken utbildning går du?
Våren 2023 tog jag min kandidatexamen från Antropologprogrammet, på Göteborgs universitet. Under hösten 2023 har jag läst en fristående kurs som heter “Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning”.

Hur skulle du beskriva din praktik hos oss med tre ord?
Känslosam, utvecklande och rolig.

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Mina arbetsuppgifter har till största del varit inom stödverksamheten, där jag bland annat fått vara med och planera, genomföra och ansvara för torsdagsmys och helgläger. Jag har även fått hålla i introsamtal med ungdomar som är intresserade av att börja i något av våra stöd. Utöver detta har jag även fått ta del av påverkansarbetet genom att hålla i elevföreläsningar och representera Maskrosbarn vid olika offentliga event.

Vad har varit mest givande under praktikperioden?
Det har varit inspirerande att få se hur det går att utforma en verksamhet som utifrån ett så tydligt barnperspektiv lyckas skapa ett sammanhang där både vuxna och ungdomar vill vara och känner sig trygga. Det har även varit mycket givande att få inblick i den ideella sektorn, och jag känner att detta gett mig flera nya perspektiv på vad jag vill arbeta med i mitt kommande yrkesliv.

Något som varit utmanande?
Under praktikperioden har jag stött på flera utmanande moment. Det har kunnat vara utmanande att befinna sig i ett sammanhang där vi ena stunden tjoar och tjimmar, och i andra stunden påminner varandra om varför vi är här och en vardag som inte alltid är lika glädjefylld. Samtidigt som detta varit utmanande, så har det varit väldigt lärorikt att se hur det går att utforma en plats som ger utrymme för ett så brett spann av känslor och på så sätt utmana tabun om att prata om ämnen som kan upplevas lite jobbigare, svårare och känsligare.

Vad vill du säga till andra som är intresserade av att göra sin praktik hos Maskrosbarn?
Gör det! Maskrosbarn är en praktikplats som verkligen uppmuntrar till personlig utveckling. Under praktiken har jag vid flera tillfällen sett mig själv kliva utanför min comfort zone och utmana mig själv på sätt som jag inte trodde jag skulle våga. Samtidigt som detta till viss del känts lite läskigt, så har det varit en väldigt häftig känsla att få ta sig an dessa utmaningar på en plats där jag känner mig väldigt trygg.

Hannah Lindblom, praktikant inom stödverksamheten i Stockholm, HT23

Vilken utbildning går du?
Under min praktik så gick jag en fristående praktikkurs men innan det hade jag precis tagit examen som beteendevetare i psykologi.

Hur skulle du beskriva din praktik hos oss med tre ord?
Perspektivvidgande, givande och kul!

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Jättemycket olika uppgifter! Allt från administrativa uppgifter, till att planera temadagar till vår ungdomsgård, jobba på ungdomsgården varje vecka, söka spons, varit med som ledare på höstläger, hjälpt till med rekrytering av volontärer och coacher m.m.

Vad har varit mest givande under praktikperioden?
Det mest givande är såklart att få hänga med kidsen, att få lära känna dem, se hur de växer så mycket på så kort tid och att få känna att man faktiskt är en trygg vuxen för dem. Utöver det så tycker jag verkligen att det varit givande att vara på en så himla fin, öppen och varm arbetsplats.

Något som varit utmanande?
I början var jag nervös över att jobba med just ungdomar eftersom jag tidigare bara jobbat med yngre barn, men det släppte också ganska snabbt för att ungdomarna är så himla fina och välkomnande.

Vad vill du säga till andra som är intresserade av att göra sin praktik hos Maskrosbarn?
Ansök! Om man vill jobba med barn och unga i framtiden så tror jag verkligen att det är en superbra erfarenhet att ha fått testa på att möta dem i det här sammanhanget och få uppleva hur socialt arbete kan se ut inom den ideella sektorn.

Frida Johansson, praktikant inom verksamhetsutveckling, HT23

Hej Frida! Vilken utbildning går du?
Jag går femte terminen på Sociologiprogrammet på Uppsala universitet. Min praktikperiod är en halv termin, alltså 10 veckor.

Hur skulle du beskriva din praktik hos oss med tre ord?
Varierande, lärorik och rolig!

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Det har varit väldigt omväxlande uppgifter, allt från mer övergripande förändringsarbete inom organisationen till postutskick av material. Jag har bland annat transkriberat intervjuer, följt mer på konferenser, gått en utbildning i effektmätning och skrivit ansökningar till olika stiftelser.

Vad har varit mest givande under praktikperioden?
Jag tycker att det är mycket som har varit givande under praktikperioden. Främst skulle jag nog säga att det har varit intressant att få en ökad förståelse för de villkor barn som far illa har i samhället och vilka utmaningar de stöter på. Det har också varit väldigt fint att jag har fått en insyn i Maskrosbarn som organisation och hur de arbetar för att förbättra de här villkoren och stötta de barn som behöver det.

Något som varit utmanande?
Det tuffaste har varit att höra om de barn som far illa, både i hemmet och i samhället. Det är så klart något som man tidigare har hört talas om, men det blir ännu starkare att höra det komma direkt från barnen som upplevt det.

Vad vill du säga till andra som är intresserade av att göra sin praktik hos Maskrosbarn?

Sök! Om du är intresserad av att barn ska få det bättre och vill arbeta i en organisation som verkligen sätter dem först så är det här en perfekt praktikplats. Genom positionen inom verksamhetsutveckling får man också en inblick i princip alla delar av organisationen, vilket jag tycker har varit väldigt intressant. Det är en väldigt varm arbetsplats och om du vill ha kul under din praktiktid samtidigt som du får vara med och göra skillnad tycker jag verkligen att du borde söka.

Lina Viklund, praktikant inom stödverksamheten i Göteborg, VT23

Hej Lina! Vilken utbildning går du?
Jag går Socionomprogrammet på Göteborgs Universitet, termin 5 och har VFU (verksamhetsförlagd utbildning) under hela terminen.

Hur skulle du beskriva din praktik hos oss med tre ord?
Jag skulle beskriva den som givande, rolig och varm.

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Jag har haft hand om planering och utförande av vår ungdomsgård Torsdagsmys samt våra helgläger här i Göteborg.
Har även hållit enskilda samtal med ungdomar i form av introsamtal, samt deltagit i workshops med ungdomar och professionella. Utöver det har jag föreläst för ungdomar. Framöver kommer jag att delta på föreläsningar för professionella som möter målgruppen, samt delta på möten med organisationer och företag för samverkan.

Vad har varit mest givande under praktikperioden?
Att få arbeta med, och vara en trygg person, för ungdomar som är i behov av en trygg vuxen. Att få utföra aktiviteter och göra ungdomarna delaktiga inom ett socialt sammanhang och att få se hur ungdomarna växer och blir mer trygga i sig själva.

Något som varit utmanande?
Känslan av maktlöshet när man inte kan göra allt man kanske hade velat göra för en ungdom som genomgår en tuff period i livet.

Vad vill du säga till andra som är intresserade av att göra sin praktik hos Maskrosbarn?
Här kan man vara sig själv helt och hållet! Det finns inga krav på att man ska vara proper och glad varenda dag, det finns en förståelse för att vissa dagar kan vara skit och det är helt okej. Det är en varm arbetsplats, där utrymme för alla känslor finns.  Här får man se hur det sociala arbetet sker utanför myndighetsutövningen.

Amanda Eriksson, praktikant inom verksamhetsutveckling i Stockholm, VT23

Hej Amanda! Vilken utbildning går du?
Jag går Europaprogrammet med inriktning offentlig rätt. Jag är på termin 6 (min sista termin) och min praktik är 18 veckor.

Hur skulle du beskriva din praktik hos oss med tre ord?
Lärorik, utvecklande och rolig!

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Mina arbetsuppgifter har varierat väldigt mycket. Jag har bl.a. letat efter stiftelser, mejlat med företag om sponsring för kommande läger och haft workshops på våra ungdomsgårdar på alla lokala kontor. Jag har haft intervjuer med både ungdomar och volontärer, gjort ett arbete kring rekryteringsprocessen och ett om det digitala stödet bland annat.

Vad har varit mest givande?
Det finns många saker som har varit givande under min praktik, bland annat att få mer kunskap om vad Maskrosbarn gör och på vilket sätt organisationen arbetar för barns rättigheter och möjligheten att få stöd.

Något som varit utmanande?
Jag går inte socionomprogrammet och har inte arbetat med just barn och ungdomar tidigare så det är självklart utmanande att höra när ungdomarna berättar om alla de hemska saker de har råkat ut för fastän de borde fått mer hjälp och stöd. Det känns tungt att höra, men man kan ändå glädjas åt att de har kontakt med Maskrosbarn och att de får stöd och hjälp genom det. Det är också fint att de vågar öppna upp sig och prata om det.

Tips till andra som är intresserade av att göra sin praktik hos Maskrosbarn?
Om man är intresserad av att få en inblick i vad Maskrosbarn gör, samt drivs av att barn och ungdomar ska få det bättre tycker jag verkligen att man ska söka hit. Alla som arbetar här är otroligt snälla vilket gör det enkelt att vara sig själv och känna sig bekväm. Det är en rolig men samtidigt viktig praktikplats där man har möjlighet att sätta sig in i organisationens alla delar mer eller mindre.

Se lediga tjänster och praktikplatser.