JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Att jobba som coach hos Maskrosbarn

Genom coachprogrogrammet får ungdomar ett kontinuerligt och individanpassat stöd från en trygg person, som själv vuxit upp med en förälder som är sjuk eller missbrukar. Ungdomen som beviljas insatsen matchas ihop med en en vuxen som de träffar en gång i veckan under 1-3 års tid. Under träffarna varvas samtal med olika aktiviteter.

Sandra Helgöstam, coach

Vad är det bästa med att jobba som coach?
I mitt uppdrag som coach är det alltid en pågående process i utveckling för ungdomen, mig själv men också i relationen mellan oss. Att få bygga den relationen, att vara stabil i de processerna och att få finnas där i så varierande situationer är oerhört fint.

Att vara coach ger mig även mer än gåvan att få vara en trygg, förstående och stabil vuxen för ungdomar som behöver det. Uppdraget lär mig så mycket mer om mig själv än vad jag förväntade mig, och det är fint att få fortsätta växa både i sig själv och i relation till ungdomen.

Hur kan en träff med din ungdom se ut?
Vi har en träff varje vecka som varvas med tema respektive samtalsträffar. En friare samtalsträff kan se ut som så att jag brukar låta ungdomen välja vart vi ska ses och vad vi ska göra, det kan vara en fika eller aktivitet. Jag utgår alltid från ungdomens behov precis där och då, ett tillfälle för ungdomen att få dela med sig av precis vad hen känner för. Det kan också vara så att vi är på en aktivitet och mest upplever roliga saker ihop och inte pratar hela träffen. Vi avslutar träffen med att planera kommande träff, ska vi exempelvis ha tematräff kommande gång så strävar jag alltid efter att ungdomen får vara med och påverka vad tema området ska handla om utifrån behovet som finns och vad som känns aktuellt.

Finns det några utmaningar med att vara coach?
Jag ser på utmaningar som möjligheter till utveckling, och precis så är det även i uppdraget som coach. Utmaningar som kan uppstå kan tillexempel vara att man upplever att man inte räcker till eller att man vill göra mer för ungdomen. Då har det för mig alltid varit viktigt att få sätta min insats i förhållande till mitt uppdrag för att påminnas om att jag gör redan precis det jag kan för detta uppdrag, samt att jag ibland får påminna mig själv om att ingen heller kan göra allt för eller åt någon annan.

Markus Lindblom, coach

Varför har du valt att jobba som coach hos Maskrosbarn?
Jag tycker att Maskrosbarn är en väldigt fin organisation som verkligen gör skillnad för ungdomarna och står upp för deras rättigheter. Då jag själv har vuxit upp med både missbruk och psykisk ohälsa så kände jag att jag kan hjälpa till och bidra med mina erfarenheter. Jag tror att identifikation är ett bra sätt att kunna nå ut till ungdomarna.

Vad är det bästa med att vara coach?
Att kunna finnas där och bygga upp en tillit som en trygg vuxen och visa att man finns som stöd för ungdomen.  Att få  jobba mot ungdomens mål och kunna se framsteg är väldigt givande och fint.

Hur kan en träff med din ungdom se ut?
Vi bestämmer en dag i veckan som passar att träffas, och då har vi varannan gång en tematräff och varannan gång en samtalsträff. Vid en tematräff så ses vi  t.ex. på ett fik, lunchställe eller annan plats där ungdomen känner sig trygg. Under träffen arbetar vi utifrån Maskrosbarns coachprogram med olika övningar.

Har vi en samtalsträff så är det en friare träff. Vi startar alltid med att göra BTS dvs gå igenom veckans botten, toppen och något ungdomen är stolt över. Sedan kan vi t.ex. gå och bowla, ta en lunch, prova på någon sport  eller liknande, beroende på ungdomen känner för.

Se lediga tjänster och praktikplatser.