HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS

Maskrosbarn i Almedalen

Under årets Almedalsvecka var Maskrosbarn på plats för att diskutera vilka konsekvenser vuxengissningar kan få för barn och unga.

Vår medverkan

Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2022?

Under invigningen av Barnrättstorget diskuterar vi tillsammans med flera andra  barnrättsorganisationerna vilka de viktigaste barnrättsfrågorna är under Almedalsveckan i år.

Datum och tid: Söndagen den 3/7 2022 kl. 14:00-15:30
Plats: Hamnplan, H218. 

Läs mer om programpunkten på Almedalsveckans hemsida.

Går det att vara barn när tryggheten i hemmet försvinner?

Kraven från samhället innebär att vi ofta behöver växa upp fort. I vissa fall finns knappt möjligheten att få vara barn.  Många av de 500 000 barn i Sverige som växer upp i ett hem med missbruk, psykisk sjukdom eller våld känner sig sällan  trygga i sina egna hem. Hur kan vi som vuxna se, upptäcka och stötta dessa barn? Vilka samhällsförändringar behövs för att stärka rätten att vara barn?

Datum och tid: Måndagen den 4/7 2022 kl. 13:40-14:00

Medverkande:

 • Sandra Patel Seropian, påverkanschef på Maskrosbarn
 • Cecilia Safaee,vd på Hemmaplan

Välkommen att ta del av  panelsamtalet ”Vuxengissa – vilka konsekvenser får det?”

I Sverige finns en bild av att det svenska skyddsnätet för barn är fungerande. Samhället står inför stora utmaningar vad gäller barn som lever i utsatthet, deras hälsa och utveckling. Vilka är de viktigaste förändringarna och vem ansvarar för detta?

Datum och tid: Onsdagen den 6/7 2022 kl. 11:00 – 12:00
Plats: Hamnplan, H218. 

Medverkande:

 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Sveriges kommuner och regioner
 • Nina Rung, Kriminolog, föreläsare och debattör
 • Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
 • Sofia Amloh, Riksdagsledamot Socialutskottet, S
 • Pia Steensland, Riksdagsledamot Socialutskottet, KD
 • Nicolas Lunabba, Verksamhetsansvarig, Hela Malmö
 • Ungdom med egen erfarenhet av samhällsvård, Maskrosbarn

När barn är anhöriga – vad är samhällets ansvar? Hur vi kan se barnets behov

Många barn i Sverige har en förälder med en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, beroendesjukdom eller som dör. Ändå pratar vi sällan om det, och många barn och unga får inte det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till.
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Datum och tid: onsdagen den 6/7 2022 kl. 13:00-13:55
Plats: Hamnplan, H218. 

Medverkande:

 • Jan Jönsson, socialborgarråd, (L), Stockholms stad
 • Bonnie Friedh, utbildare BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Janina Fryckholm, projektledare BRA för yngre barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Karin Elinder, intressepolitisk expert, Cancerfonden
 • Linn Englund, verksamhetsutvecklare, Maskrosbarn

Läs mer om panelsamtalet på Almedalsveckans hemsida.

Läs mer om Maskrosbarns kampanj Vuxengissa.

Vi vill gärna träffa dig!

Boka in ett möte, eller kom förbi oss på Barnrättstorget!
Sandra Patel Seropian

Påverkanschef
076-721 02 54
sandra@maskrosbarn.org

Linn Englund

Verksamhetsutvecklare, barnombud och kurator
076-721 02 64
linn.e@maskrosbarn.org

Visa fler

#slutavuxengissa