Coach Online

 
Hela Sverige

Få samtalsstöd oavsett vart du bor! Du har elva samtal under tio veckor med en vuxen som själv har vuxit upp i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Ni pratar sedan tillsammans om hur du vill fortsätta få stöd. 

Under samtalen kommer ni att prata om olika teman som kan vara viktiga för dig. Temat kan till exempel vara hur roller kan se ut i en familj eller hur du vill att din framtid ska se ut. Du bestämmer själv om du vill ha samtalen via exempelvis Snapchat, Kik, Facebook eller Skype. Du bestämmer också själv om du vill skriva i chatten, ha telefonsamtal eller videosamtal. Efter att du har haft alla samtal med din coach så har du möjlighet att fortsätta ha kontakt med Maskrosbarn i vår chatt/mail, träffar i Stockholm/Göteborg/Malmö eller söka till våra lovläger.

 

 

Vad gör du med din Coach Online?

Du har elva samtal under tio veckor med en vuxen som själv vuxit upp tillsammans med en förälder som dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt. Du kommer att få en coach online som du har kontakt med från första samtalet och tio veckor framåt. Under samtalen kommer ni att prata om olika teman som kan vara viktiga för dig. Innan varje samtal kommer du och din coach att se en kort film som handlar om temat. Filmerna är inspelade av några av oss som jobbar på Maskrosbarn. Efter samtalet kommer du att få tips på någon övning som du kan göra till nästa samtal. Du bestämmer själv om du vill skriva i chatten, ha telefonsamtal eller videosamtal på Skype med din coach.

 

Viktigt att känna till om programmet

Du som ungdom kan vara anonym när du chattar med oss på Maskrosbarn. Att vara anonym betyder att vi inte vet vem du är som skriver till oss om du inte väljer att berätta det själv. Om det är viktigt för dig att vara anonym, tänk på att din mailadress, namn på Facebook, Snapchat, Kik eller Skype inte avslöjar vad du heter eller att du berättar saker om dig själv som är unika och gör att vi skulle kunna få reda på vem du är. Om du lever i en väldigt utsatt situation där du till exempel blir utsatt för våld eller sexuella övergrepp så kommer vi att behöva göra en anmälan till socialtjänsten om vi kan identifiera vem du är.

Chat
öppnar om:
  19 h 43 min