Coach

 
Stockholm

Är du mellan 13 och 19 år, bor i Stockholm och har en förälder som dricker för mycket, tar droger och/eller mår psykiskt dåligt? Vill du prata och få stöd av någon som förstår? 

Du kan få stöd av en coach under ett år eller längre. Coachen är ett vuxet maskrosbarn.

För att få en coach behöver du ansöka via din socialtjänst, det är de som beslutar om du kan få en coach, men vi hjälper dig gärna med att ansöka. Hör av dig till Mia om du vill veta mer!

Vad gör man med sin coach?

Du och din coach kommer att träffas en gång i veckan i ungefär två timmar. Ni kommer att lära känna varandra och prata om det du tycker är viktigt.

Varannan vecka arbetar ni med olika teman, t.ex. dina rättigheter när du träffar vuxna, familj, mod eller mål och drömmar du har för framtiden. Varannan vecka har ni fria samtal och pratar om det som du tycker är viktigt, går och fikar och hittar på aktiviteter tillsammans. Du och din coach kommer sätta upp personliga mål som du tycker är viktiga för just dig. 

Chat
öppnar om:
  18 h 49 min