HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
psykisk-vald

Remissvar: Straffansvar för psykiskt våld

Maskrosbarn har den 15 november 2022 skickat in ett remissvar på utredningen Straffansvar för psykiskt våld. Vi är väldigt positiva till förslaget att införa en särskild straffbestämmelse om psykisk misshandel i brottsbalken och anser att förslaget kan bidra till att stärka det straffrättsliga skyddet för våldsutsatta barn.

Maskrosbarns remissvar på utredningen Straffansvar för psykiskt våld

Vi är väldigt positiva till förslaget att införa en särskild straffbestämmelse om psykisk misshandel. Vi hade gärna även sett

Vi delar inte utredningens bedömning att det inte finns tillräckliga skäl för att föreslå någon särreglering av preskription för psykiskt våld mot målsägande under 18 år. Vi anser att det finns skäl att särreglera preskriptionstiden för brottet psykisk misshandel för att säkerställa barnets rätt till upprättelse. 

Även om förslaget är ett viktigt steg på vägen i att stärka det straffrättsliga skyddet för våldsutsatta barn anser vi att lagstiftaren behöver göra mer.

Maskrosbarn anser att: 

Läs hela remissvaret här.

Bakgrunden till utredningen Straffansvar för psykiskt våld

Den 29 oktober 2021 gav Regeringskansliet en utredare, hovrättsrådet Viveca Lång, i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över straffansvaret för psykiskt våld. Uppdraget var bland annat att utifrån en analys av gällande rätt ta ställning till och lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. Departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18) överlämnades i juli 2022.

Läs Maskrosbarn övriga remissvar här.

Maskrosbarns rapport ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”

Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast.

Läs rapporten Jag trodde jag bodde i helvetet.

Kontaktperson

Sandra Patel Seropian

Påverkanschef
073-081 22 03
sandra@maskrosbarn.org

Linn Nordin

Sakkunnnig
076-721 02 66
linn.n@maskrosbarn.org

Visa fler