ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS
Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med barnen vi möter. Vi anser att det är barnen som är experterna på sina egna liv och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och ungdomar bättre.

Allt vi gör utgår därför alltid från vår målgrupps röster och erfarenheter.

https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/11/maskrosbarn-0092-scaled-e1643123736820.jpg

Extravuxen

Ett av resultaten från Maskrosbarns projektet ”Kompis – jag är bara en påse med pengar” var insikten om att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. 2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet. Men även att arbeta opinionsbildande för att barn ska få bättre stöd. Under 2019 började första implementeringen och under 2020 har både Lidköpings kommun och Borås stad startat igång insatsen Extravuxen. Om insatsen Insatsen Extravuxen är till sin form lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson. Fokus för Extravuxen är att insatsen bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdomen. Ungdomen och Extravuxen sätter tillsammans upp hur och när de ska ha kontakt. I Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj men att insatsen sällan beviljats till ungdomar, utan till yngre barn. Ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade en större flexibilitet eftersom det är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst behov av att sova någon annanstans. Utveckling av insats Insatsen har utvecklats inom projektet Mellanrummet som drivs av Maskrosbarn med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova. Vi har använt oss av metoden tjänstedesign vid utvecklandet av insatsen vilket innebär att brukarens behov och erfarenheter står i centrum vid utvecklingen av en ny tjänst eller produkt. Detta arbete har, förutom insatsens utformning, även resulterat i andra viktiga delar. Som en del av insatsen så har till exempel en utbildning för Extravuxna utvecklats, ett nytt sätt att rekrytera personer till uppdrag inom socialtjänsten samt ett omfattande stödmaterial som används av Extravuxen och ungdom. Samarbete med kommuner Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med tre kommuner i syfte att implementera insatsen Extravuxen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig insats samt en implementeringsprocess. Under 2022 kommer vi att erbjuda ytterligare ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen i deras kommun. Som kommun får du implementeringsstöd under ett års tid samt ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/08/IMG_4316.jpg

Barnrättsboxen

Varför Barnrättsboxen? I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det finns många utmaningar kring hur lagen ska praktiseras och tolkas bland dem som arbetar dagligen med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas helt. Med anledning av det och för att fira barnkonventionen som lag tog vi fram Barnrättsboxen! En viktig artikel i barnkonvention och en av våra hjärtefrågor är artikel 12 ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem”. Men hur gör man i praktiken för att efterleva detta? Vi har genom åren i ett flertal projekt kämpat tillsammans med ungdomar och socialsekreterare för att öka barns delaktighet. Både ungdomar och socialsekreterare har berättat för oss om de olika svårigheterna som finns utifrån deras olika perspektiv. Med samlad erfarenhet har vi därför utvecklat en rad verktyg som finns i Barnrättsboxen. Innehållet kommer hjälpa dig som socialsekreterare i ditt arbete med att göra barn och unga delaktiga.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/08/Skärmavbild-2020-08-12-kl.-15.48.46.png

Skolkurage

Våren 2019 släppte vi en rapport kring utsatta barns skolgång. Utifrån rapporten tog vi fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de elever som har det jobbigt hemma.

Läs vidare här