ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS
Rapporter

Rapporter

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med barnen vi möter. Vi anser att det är barnen som är experterna på sina egna liv och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och ungdomar bättre.

Allt vi gör utgår därför alltid från vår målgrupps röster och erfarenheter.

https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/08/eli-defaria-bAZ4q6PhS9U-unsplash-scaled.jpg

”Jag tyckte jag bodde i helvetet”

Våren 2020 släppte vi rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast. Rapporten är baserad på 112 enkätsvar och nio djupintervjuer med ungdomar som mottar stöd från Maskrosbarns verksamhet. Alla tillfrågade ungdomar har minst en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Färska siffror visar att just denna målgrupp är extra utsatta för våld och multiutsatthet. 81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld. De lyfter hur svårt det är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska våldet, fast på insidan. Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och i artikel 19, som handlar just om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn. 64 procent av ungdomarna i rapporten har berättat om våldet för en vuxen.  Ungdomarna vittnar om hur samhället sviker dem genom att inte agera när de berättar om vad de utsatts för samt upplevelsen av att våldet måste lämna synliga spår för att tas på allvar. Här kan du ladda ner rapporten.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/09/Skärmavbild-2020-09-10-kl.-17.43.26.png

Jag är bara en påse med pengar

En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten. Du kan ladda ner rapporten här.  Vill du beställa rapporten som inbunden bok, kontakta maria.n@maskrosbarn.org

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/09/Skärmavbild-2020-09-16-kl.-15.59.09.png

Det handlar jättemycket om tillit

Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt. Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet ”Att samtala med barn”. Ladda ner rapporten här.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/09/Skärmavbild-2020-09-16-kl.-12.50.20.png

Frågar man inget – får man inget veta

Öka barns delaktighet i frågor som berör dem Syftet med rapporten var att lyfta fram barnens och ungdomarnas egna röster, idéer och förändringsförslag och öka professionellas kunskap om barns och ungdomars egna behov och åsikter. Rapporten ska bidra till att barns och ungdomars delaktighet i frågor som berör dem ökar. Resultatet visar att 94 procent av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80 procent av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73 procent av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter. Ladda ner rapporten här

Läs vidare här