ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Kommentarer

Kommentarer

Maskrosbarn har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med barnen vi möter. Vi anser att det är barnen som är experterna på sina egna liv och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och ungdomar bättre.

Allt vi gör utgår därför alltid från vår målgrupps röster och erfarenheter.

https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2021/01/maskrosbarn2-0003-scaled.jpg

Utredning om stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

Socialdepartementet har i maj 2022 gett en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2022/04/klagomekanismen.jpg

Utredning om barns klagorätt

Regeringen har i april 2022 gett en särskild utredare i uppdrag att utreda barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Läs vidare här