ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Stöd och insatser

Maskrosbarn arbetar med direktstöd till unga mellan 13-19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter barnen för våld.

Alla stöd är utvecklade tillsammans med ungdomar utifrån vad de beskriver att de behöver. Vissa av stöden behöver beviljas på bistånd av socialtjänsten och andra är ideella och kräver ingen myndighetskontakt. 

Biståndsbedömt stöd

Coachprogrammet

I coachprogrammet matchas ungdomen med en vuxen som de sedan träffar en gång i veckan i ca 2 timmar. Under träffarna varvas samtal som utgår ifrån vårt metodmaterial med olika roliga aktiviteter. Materialet följer olika teman som är relevanta för barnets situation och består bl.a. av miniföreläsningar, skrivövningar och diskussionspunkter. Coachprogrammet är mycket flexibelt och har korta väntetider.

Coachprogrammet finns i Stockholm och i Malmö.

För mer information: mia@maskrosbarn.org

Coach vid placering

Coach vid placering utgår ifrån samma upplägg som coach men riktar sig till ungdomar som är placerade. Coachen är utbildad inom socialt arbete och materialet är anpassat till den känslomässiga processen kring att vara placerad. I Coach vid placering finns en stor flexibilitet att träffas och höras utöver de bestämda träffarna, utifrån ungdomens behov.

Det går att bevilja coach till placerade barn i Stockholm och Malmö.

För mer information: mia@maskrosbarn.org

Helgläger

Helgläger syftar till att ge ungdomen ett andrum, en paus hemifrån och möjligheten att få möta andra som har det på liknande sätt. På helgläger varvas typiska kolloaktiviteter såsom bad och utflykter med utmanande aktiviteter såsom klättring och ridning. Ungdomen deltar också i stödgrupp samt strukturerade enskilda samtal med personal. Ungdomarna får även lära sig om olika ämnen som är relevanta för deras situation såsom missbruk, relationer och självkänsla.

Vi erbjuder helgläger i Göteborg för barn placerade i familjehem.

För mer information: carolina@maskrosbarn.org

Ideellt Stöd

Lovläger – hela landet

Ungdomar ges möjlighet att åka på läger under sommar, höst och jullov. Intaget öppnar 1 mars varje år, med uppstart under sommaren. I lovläger får ungdomen chans att komma hemifrån, träffa andra i liknande situation och fokusera på sig själv. På lovläger varvas typiska kolloaktiviteter med stödgrupper och enskilda strukturerade samtal med ledarna. Ungdomarna får också lära sig om olika ämnen som är relevanta för deras situation såsom missbruk, relationer och självkänsla.

För mer information: helen@maskrosbarn.org

Ungdomsgård – Stockholm, Göteborg och Malmö

Varje torsdag har vi en öppen ungdomsgård, Torsdagsmys, på våra lokala kontor. På ungdomsgården gör vi massor av olika saker. Vi äter alltid middag tillsammans och är ofta ute på olika aktiviteter på stan som vi varvar med att mysa eller prata om viktiga saker.

För mer information
Stockholm: natalia@maskrosbarn.org
Göteborg: artemis@maskrosbarn.org
Malmö: amira@maskrosbarn.org

Kuratorsamtal – Stockholm, Göteborg och Malmö

På våra lokalkontor har vi kuratorer som kan ta emot ungdomar för tio samtal där fokus är att en ska få prata om det som känns aktuellt men också för att hjälpa till att reda ut vad ungdomen vill ha för slags hjälp framåt. Våra kuratorer kan hjälpa till att identifiera vad för professionellt stöd som finns att ta del av, motivera till att ta den kontakten och följa med på ett förstagångsmöte.

För mer information
Stockholm: hanna.tiberg@maskrosbarn.org 
Göteborg: hanna@maskrosbarn.org
Malmö: amira@maskrosbarn.org

Digital kurator, kuratorsamtal online hela landet

Genom våra Digitala kuratorer kan barn från hela landet få samtalsstöd vid tio tillfällen. Fokus är att en ska få prata om det som känns aktuellt men också för att hjälpa till att reda ut vad ungdomen vill ha för slags hjälp framåt. Våra kuratorer kan hjälpa till att identifiera vad för professionellt stöd som finns att ta del av, motivera till att ta den kontakten och följa med på ett förstagångsmöte.

För mer information: hanna.tiberg@maskrosbarn.org

Chatt – hela landet

Vår chatt är öppen söndag-torsdag kl 20-22, året runt och är bemannad av volontärer som är utbildade av oss och som också identifierar sig som maskrosbarn. På chatten kan ungdomar prata om det den känner är mest aktuellt just nu och det finns möjlighet att vara anonym – något som kan sänka tröskeln för att våga ta kontakt och berätta.

För mer information: hanna.tiberg@maskrosbarn.org

Barnombud

Maskrosbarn erbjuder stöd till barn och unga i kontakten med socialtjänsten i form av barnombud. Våra barnombud är utbildade socionomer och kan hjälpa till med att föra fram barnets önskemål, stötta vid överklagan av beslut och följa med på möten med socialtjänsten.

För mer information kontakta: amira@maskrosbarn.org eller läs mer här.

Podd & Blogg

Vi har även en podd och en blogg som vänder sig till vår målgrupp där vi pratar och skriver om relevanta ämnen för målgruppen. Det kan vara skönt att läsa och höra om andra och veta att man inte är ensam i sin situation. 

För mer information: hanna.tiberg@maskrosbarn.org