ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Mellanrummet

2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet. 

Projektet är nu inne på sitt tredje år och flera milstolpar har skett. Under 2019 implementerades en helt ny insats ”Extra Vuxen” tillsammans med Umeå Kommun.  Den första ungdomen i kommunen  har nu fått insatsen!

 

Om projektet

Ett av resultaten från Maskrosbarns projektet ”Kompis – jag är bara en påse med pengar” var insikten om att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. Under 2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet. Men även att arbeta opinionsbildande för att barn ska få bättre stöd.

Under projektets första år utvecklade vi, med metoden Tjänstedesign, förslag på nya stödinsatser. Tjänstedesign innebär att de som ska använda sig av en tjänst är med och utvecklar den, i detta fall ungdomar, socialsekreterare och andra professionella som på olika sätt berörs av insatsen. Vi utvecklade förslag på stödinsatser som vi både kommer att vidareutveckla samt sprida och inspirera kommuner med.

Under våren 2018 upprättade vi ett samarbete med Umeå kommun där vi tillsammans kommer att utveckla och arbeta vidare med en av de nya stödinsatserna. Samtliga förslag på insatser har en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdom och är unika då de är utvecklade av och utifrån ungdomars behov av stöd.

Under 2019 har vi implementerat en av insatserna ”Extra Vuxen” tillsammans med Umeå Kommun. Nu har även den första ungdomen i kommunen fått insatsen – en milstolpe inom social innovation, men framförallt en milstolpe för barn inom socialtjänsten. 

Kontakt

Vill du veta mer om mellanrummet? Kontakta då projektledare Linn Englund, 070-4535097, linn.e@maskrosbarn.org