JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Bli coach till en ungdom

Har du vuxit upp med en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom och/eller utsatte dig för våld och känner att du idag vill ge stöd åt ett barn i liknande situation?

Bli coach i Göteborg

Om uppdraget

Målgruppen för Maskrosbarns Coach vid placering är ungdomar mellan 13-19 år som identifierar sig som Maskrosbarn och som är placerade i familje- jour- eller HVB-hem i Göteborgs Stad. Stödinsatsen syftar till att skapa en tillitsfull relation till en vuxen utanför boende och socialtjänst och att ge ungdomar ett känslomässigt stöd i samband med placering.

Som coach blir du matchad med en ungdom som du träffar en gång i veckan under 3 timmar. I samband med träffen spenderar du även ca 30 minuter för rapportering och handledning. Du kommer tillsammans med ungdomen göra ett strukturerat samtalsmaterial med olika övningar, med syfte att ungdomen ska få nya kunskaper och strategier. Ni kommer också göra olika aktiviteter tillsammans, till exempel fika, klättra, bowla eller annat som ungdomen och du tycker är roligt.

Du får löpande stöd och handledning av ansvarig för programmet samt möjlighet att delta på kompetensutveckling samt gruppaktiviteter för både coacher och ungdomar.
Stödinsatsen pågår minst ett år. Utöver träff med ungdom ingår det även i uppdraget att närvara på uppstarts- och uppföljningsmöten med socialtjänst samt att delta på kompetensutvecklingskväll en gång om året. Det som arvoderas är träff med ungdom och arvodet ligger då på 180 kr/h.

Som coach är du med och förändrar unga människors liv!

Du som söker:

  • Bor i Göteborg med omnejd
  • Identifierar dig själv som ett maskrosbarn – du har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsatt dig för våld. Det är ett krav då identifikation är en del av vår metod.
  • Mår så pass bra idag att du har förmåga att fråga om, möta och lyssna på de problem som ungdomarna har utan att det blir för svårt för dig att hantera – du kan hålla distansen till dina egna känslor och upplevelser och har verktyg för att hantera dem.
  • Är en bra förebild för våra ungdomar, har stor självkännedom, är drogfri, har ett välfungerande liv där du kan planera din tid, sätta gränser för dig själv och andra samt kan balansera rollen i att vara professionell samtidigt som du blir ett slags extrastorasyskon för ungdomen.
  • Är flexibel och osjälvisk – du har möjlighet att möta ungdomen där de är, fysiskt och emotionellt, har ett relativt flexibelt schema på din fritid och kan anpassa dig till vad ungdomen är intresserad av och vad som passar den.
  • Har ett stort engagemang, är nyfiken och öppen och tycker att det skulle vara roligt att använda din personlighet i ditt arbete och hitta på saker tillsammans med din ungdom där du kan använda intressen eller expertiser du har för att motivera ungdomen.

Det är ytterst viktigt att gå in i uppdraget med inställningen att finnas för ungdomen tills uppdragets slut.

Ansökan

Svara på följande frågor i ett personligt brev, eller genom att spela in en film (max 10 min). Skicka sedan in brevet/filmen tillsammans med ditt CV till  jobba@maskrosbarn.org märk din ansökan med ”Coach vid placering Göteborg”.

  • På vilket sätt är du ett maskrosbarn? (beskriv lite kring din uppväxt på max en halv A4)
  • Hur har du bearbetat dina erfarenheter och minnen?
  • Varför vill du arbeta som coach?
  • Vad tror du skulle vara din största utmaning som coach?

Vi kommer att kalla på intervjuer löpande. Nästa steg i processen är en rekryteringskväll den 22 maj, kvällstid. Går du vidare i rekryteringsprocessen behöver du även kunna delta på obligatoriska utbildningsdagar, se datum nedan. Utbildningarna hålls på vårt kontor på Sten Sturegatan 36 i Göteborg.

Rekryteringskväll: Måndag den 22 maj, kvällstid
Grundutbildning: Måndag den 29 maj, kvällstid
Coachutbildning: Lördag den 3 juni, dagtid
Samtalsutbildning: Onsdag den 7 juni, kvällstid

Vid frågor, kontakta jobba@maskrosbarn.org. Skriv ”Fråga rekrytering Göteborg” i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Läs intervjuer med två av våra coacher.
Se våra övriga lediga jobb här.