ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Jourhem

Från kaos till lugn - ungdomars upplevelse av placering

En utbildning för familje- och jourhem. Få konkreta tips och verktyg från ung­domar med erfarenhet av placering.

Från kaos till lugn – ungdomars upplevelser av placering

Öka chansen till långsiktiga placeringar genom att erbjuda kompetenshöjning till de familje- och jourhem ni anlitar.

Utbildningen är utvecklad utifrån insikterna i Maskrosbarns rapportJag är bara en påse med pengar” (2016), en  rapport som lyfter ungdomars upplevelse av insatser från socialtjänsten.

Utbildningen utgår ifrån ungdomars egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem och hur de har upplevt insatsen. Då familjehemsplacerade barn har stora överrisker för ohälsa, suicid, lägre utbildningsgrad och långvarigt utanförskap, vill vi med denna utbildning ge familje- och jourhem de bästa verktygen för att kunna stötta barnen under den livsomställning som en placering innebär.

Några områden som berörs är:

Utbildningen innehåller interaktiva övningar, diskussioner och konkreta tips och verktyg från ung­domar med erfarenhet av placering.

Frågor & Svar

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna för bokning!

Anna Fannoun

Föreläsningssamordnare
076-721 02 60
anna@maskrosbarn.org

Visa fler