ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Föreläsning

Föreläsning

Maskrosbarns föreläsningar ger kunskap, ökad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn som lever i utsatta situationer.

Vi skräddarsyr föreläsningarna så att de passar dig och din arbetsplats.

taylor-wilcox-4nKOEAQaTgA-unsplash

Skolpaketet med utbildning i Skolkurage + elevföreläsningar

I Skolpaketet ingår två elevföreläsningar och en Skolkurage-utbildning för personal. Vi anpassar paketet efter era önskemål!

Läs vidare här
brad-neathery-XrSzacdYbtQ-unsplash

Socialtjänsten genom ungas ögon

Ta del av barns egna tankar och idéer Föreläsningens första del fokuserar på ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten. Ni får ta del av deras egna tankar och konkreta idéer på hur socialtjänsten kan möta deras behov och tillgodose deras rättigheter ännu bättre. Föreläsningens andra del går djupare in på ungdomars upplevelser, tankar och känslor kring insatser från socialtjänsten. Vi berättar vad de upplever har fungerat bra och hur förändringar kan göras för att öka kvalitén på den sociala barn- och ungdomsvården. Föreläsningen innehåller ungas egna berättelser, citat och filmer. Vi ger konkreta tips, checklistor och verktyg på hur ni kan arbeta utifrån ungdomarnas behov och rättigheter.  

Läs vidare här
Elevföreläsning

Föreläsning för högstadie- och gymnasieelever

Elevföreläsning som berör Syftet med våra föreläsning för högstadie- och gymnasieelever är att genom egna erfarenheter sprida kunskap om hur det kan vara att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk och/eller utsätter en för våld. Vi visar att det går att må bra trots att ens förälder mår dåligt och minskar tabun kring frågan. Föreläsningen innehåller också information om vart en kan vända sig för att få stöd. Föreläsningen är en timme lång och vi stannar kvar efteråt för att svara på frågor och öppnar upp vår chatt för de elever som vill vara anonyma och hellre prata där. Vi ber er därför att avsätta totalt 90 minuter för vårt besök. Under 2021 nådde vi över 12 000 elever runtom i Sverige med våra elevföreläsningar! Många skolor vi föreläser för bokar återkommande in oss under skolans hälsofrämjande dagar. Kontakta natalia@maskrosbarn.org, eller använd offertformuläret längre ner för att boka en föreläsning i din skola. Visste du att... ...omkring 5-6 elever i varje klass lever i familjer där föräldern har en psykisk sjukdom, missbruk eller som utsätter dem för våld? 72% av eleverna säger att deras hemsituation har påverkat deras skolarbete negativt. (Enligt rapporten ”Fråga hur vi mår, inte hur det går", Maskrosbarn 2019)

Läs vidare här
blake-barlow-YKzrIPGhQ1M-unsplash

Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna i samhället

Vad säger ungdomar själva att de behöver? Föreläsningen anpassas utifrån er arbetsplats eller utbildning och handlar om ungas upplevelser kring följande områden: bemötande rättigheter delaktighet information miljö stöd från professionella Utifrån ungdomarnas egna berättelser, bilder och filmer fokuserar vi på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor och verktyg som hjälper er att förbättra ert arbete med unga.

Läs vidare här
maskrosbarn-176

Barns röster om barnkonventionen

Att barnkonventionen blivit lag innebär en enorm utmaning i det praktiska arbetet med barn och unga. Vad kommer krävas för att barnkonventionen ska få ett faktiskt genomslag och göra skillnad för barn på riktigt? Teoretisk kunskap om barnkonventionen och vad lagen innebär är en förutsättning, men utan att involvera och lyssna till de som faktiskt berörs - barnen - riskerar vi att hamna fel när vi omsätter kunskapen i praktiken. Genom barns egna röster, kunskap och tankar lyfter vi i denna föreläsning barnets perspektiv på rättighetsbaserat arbete i processer på bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi får veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen.

Läs vidare här
Ideerolösningar_2

Öka ungas delaktighet inom socialtjänsten

Hur kan vi göra ungdomar mer delaktiga? Under en interaktiv halvdag får deltagarna ta del av konkreta tips och idéer direkt från ungdomar om hur ni kan arbeta med medskapande och delaktighet. Ni får kunskap om varför ni ska medskapa, vad resultatet av detta kan bli och ni får även med er konkreta verktyg som tagits fram tillsammans med både unga och socialsekreterare som direkt kan börja användas i ert arbete. Ni kommer också få ta del av ungdomarnas tankar kring att få vara med och påverka och på vilket sätt verktygen hade hjälpt dem. Utöver detta kommer det att finnas tid för övningar samt diskussion och reflektion kring hur vi kan göra annorlunda för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i processer på socialtjänsten.

Läs vidare här