HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Övriga vuxna

Övriga vuxna

Våra föreläsningar och workshops för vuxna kan kombineras och anpassas för att passa just er.

Vi föreläser både för enskilda personalgrupper och för hela avdelningar – boka oss gärna till er temadag!

Kontakta anna@maskrosbarn.org för mer information.

https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/person-692159_1920.jpg

Att växa upp som maskrosbarn

Att växa upp som maskrosbarn Ta del av vår föreläsares egen historia om att vara barn till en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Föreläsaren beskriver sin egen resa till att må bra, släppa kontrollen över sin förälder och förstå att en har rätt att må bra – även om ens förälder inte gör det. Föreläsningen innefattar även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet och möten med de hundratals ungdomar som vi årligen kommer i kontakt med. Den här föreläsningen brukar vara ett populärt inslag bland annat på konferenser och som öppen föreläsning anordnad av kommunen.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/blake-barlow-YKzrIPGhQ1M-unsplash-scaled-e1653638975989.jpg

Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna

Vad säger ungdomar själva att de behöver? Föreläsningen anpassas utifrån er arbetsplats eller utbildning och handlar om ungdomars upplevelser kring följande områden: bemötande rättigheter delaktighet information miljö stöd från professionella Utifrån ungdomarnas egna berättelser, bilder och filmer fokuserar vi på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor och verktyg som hjälper er att förbättra ert arbete med unga.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/08/maskrosbarn2-0156-1-scaled-e1661240294880.jpg

Barn som utsätts för våld inom familjen

Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/maskrosbarn-151-scaled.jpg

Öka ungdomars delaktighet

Kunskap direkt från målgruppen Välkommen till en inspirerande utbildning som fokuserar på att ge kunskap direkt från målgruppen om hur ungas delaktighet kan implementeras och utvecklas inom just er verksamhet. Ni får ta del av konkreta tips och idéer direkt från unga om hur du kan arbeta med delaktighet och medskapande. Ni får också ta del av varför ni ska arbeta med delaktighet, vad resultatet av detta blir samt ungdomars tankar om varför det är så viktigt för dem. Utöver detta kommer det även finnas tid för diskussioner och reflektioner. De övningar vi gör fokuserar bland annat på teori kring barns delaktighet kopplat till barns rättigheter/lagstiftning, men också på deltagarnas egna tankar om barns delaktighet, organisatoriska möjligheter/hinder, värderingsövningar, idégenerering och mycket mer.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/maskrosbarn-176-scaled-e1643125369163.jpg

Ungdomars röster om barnkonventionen

Att barnkonventionen blivit lag innebär en enorm utmaning i det praktiska arbetet med barn och unga. Vad kommer krävas för att barnkonventionen ska få ett faktiskt genomslag och göra skillnad för barn på riktigt? Teoretisk kunskap om barnkonventionen och vad lagen innebär är en förutsättning, men utan att involvera och lyssna till de som faktiskt berörs - barnen - riskerar vi att hamna fel när vi omsätter kunskapen i praktiken. Genom ungdomarnas egna röster, kunskap och tankar lyfter vi i denna föreläsning barnets perspektiv på rättighetsbaserat arbete i processer på bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi får veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen.

Läs vidare här

Frågor? Kontakta mig!

Anna Fannoun

Föreläsningssamordnare
076-721 02 60
anna@maskrosbarn.org

Visa fler