ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Familje- och jourhem

Familje- och jourhem

Utbildningar kan bokas av familje- och jourhem som vill få bättre förståelse för målgruppen och konkreta tips.

Våra föreläsningar och workshops anpassas förstås för att passa just er!

https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/09/Jourhem.jpg

Från kaos till lugn – ungdomars upplevelser av placering

Från kaos till lugn - ungdomars upplevelser av placering Öka chansen till långsiktiga placeringar genom att erbjuda kompetenshöjning till de familje- och jourhem ni anlitar. Utbildningen är utvecklad utifrån insikterna i Maskrosbarns rapport "Jag är bara en påse med pengar" (2016), en  rapport som lyfter ungdomars upplevelse av insatser från socialtjänsten. Utbildningen utgår ifrån ungdomars egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem och hur de har upplevt insatsen. Då familjehemsplacerade barn har stora överrisker för ohälsa, suicid, lägre utbildningsgrad och långvarigt utanförskap, vill vi med denna utbildning ge familje- och jourhem de bästa verktygen för att kunna stötta barnen under den livsomställning som en placering innebär. Några områden som berörs är: förståelse för målgruppen bemötande första tiden i en placering vilket typ av stöd ungdomarna önskar kontakten med socialtjänsten. Utbildningen innehåller interaktiva övningar, diskussioner och konkreta tips och verktyg från ung­domar med erfarenhet av placering.

Läs vidare här