JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Utbildning

Maskrosbarns utbildningar ger kunskap, ökad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig som möter barn som lever i utsatta situationer.

Vi skräddarsyr utbildningarna så att de passar dig och din arbetsplats.

 • Elever + skolpersonal

  Förbättrad psykisk hälsa för elever - utbildningspaket

  I utbildningspaketet ”Förbättrad psykisk hälsa för elever” ingår två elevföreläsningar Min historia och en Skolkurage-utbildning för personal. Vi anpassar paketet efter era önskemål!
  Läs vidare här
 • Socialtjänst

  Öka ungdomars delaktighet inom socialtjänsten

  Hur kan vi göra ungdomar mer delaktiga? Under en interaktiv halvdag får deltagarna ta del av konkreta tips och idéer direkt från ungdomar om hur ni kan arbeta med medskapande och delaktighet. Ni får kunskap om varför ni ska medskapa, vad resultatet av detta kan bli och ni får även med er konkreta verktyg som tagits fram tillsammans med både unga och socialsekreterare som direkt kan börja användas i ert arbete. Ni kommer också få ta del av ungdomarnas tankar kring att få vara med och påverka och på vilket sätt verktygen hade hjälpt dem. Utöver detta kommer det att finnas tid för övningar samt diskussion och reflektion kring hur vi kan göra annorlunda för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i processer på socialtjänsten. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
  Läs vidare här
 • Elever + skolpersonal

  Skolkurage – en utbildning för skolpersonal

  Vi utbildar och ger skolpersonalen verktyg för att kunna hjälpa elever med svåra hemförhållanden få rätt förutsättningar att klara skolarbetet och därmed öka chansen att nå kunskapskraven.
  Läs vidare här
 • Familje- och jourhem

  Ungdomars upplevelser av placering

  Ungdomars upplevelser av placering Öka chansen till långsiktiga placeringar genom att erbjuda kompetenshöjning till de familje- och jourhem ni anlitar. Utbildningen är utvecklad utifrån insikterna i Maskrosbarns rapport "Jag är bara en påse med pengar" (2016), en  rapport som lyfter ungdomars upplevelse av insatser från socialtjänsten. Utbildningen utgår ifrån ungdomars egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem och hur de har upplevt insatsen. Då familjehemsplacerade barn har stora överrisker för ohälsa, suicid, lägre utbildningsgrad och långvarigt utanförskap, vill vi med denna utbildning ge familje- och jourhem de bästa verktygen för att kunna stötta barnen under den livsomställning som en placering innebär. Några områden som berörs är: förståelse för målgruppen bemötande första tiden i en placering vilket typ av stöd ungdomarna önskar kontakten med socialtjänsten. Utbildningen innehåller interaktiva övningar, diskussioner och konkreta tips och verktyg från ung­domar med erfarenhet av placering. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
  Läs vidare här