JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Föreläsning

Maskrosbarns föreläsningar ger kunskap, ökad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn som lever i utsatta situationer.

Vi skräddarsyr föreläsningarna så att de passar dig och din arbetsplats.

 • Elever + skolpersonal

  Att ha det jobbigt hemma - inspelad elevföreläsning

  En inspelad föreläsning om att ha det jobbigt hemma. Vi lyfter hur vanligt det är och vilken hjälp som finns att få. Föreläsningen kan visas obegränsat antal gånger i skolan.
  Läs vidare här
 • Övriga professioner

  Barn som utsätts för våld inom familjen

  Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
  Läs vidare här
 • Elever + skolpersonal

  Förbättrad psykisk hälsa för elever - utbildningspaket

  I utbildningspaketet ”Förbättrad psykisk hälsa för elever” ingår två elevföreläsningar Min historia och en Skolkurage-utbildning för personal. Vi anpassar paketet efter era önskemål!
  Läs vidare här
 • Elever + skolpersonal

  Min historia - elevföreläsning

  Om att växa upp i en familj med missbruk, våld eller psykiskt sjukdom. Vi berättar om vilket stöd som finns och delar med oss av egna erfarenheter.
  Läs vidare här
 • Socialtjänst

  Öka ungdomars delaktighet inom socialtjänsten

  Hur kan vi göra ungdomar mer delaktiga? Under en interaktiv halvdag får deltagarna ta del av konkreta tips och idéer direkt från ungdomar om hur ni kan arbeta med medskapande och delaktighet. Ni får kunskap om varför ni ska medskapa, vad resultatet av detta kan bli och ni får även med er konkreta verktyg som tagits fram tillsammans med både unga och socialsekreterare som direkt kan börja användas i ert arbete. Ni kommer också få ta del av ungdomarnas tankar kring att få vara med och påverka och på vilket sätt verktygen hade hjälpt dem. Utöver detta kommer det att finnas tid för övningar samt diskussion och reflektion kring hur vi kan göra annorlunda för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i processer på socialtjänsten. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
  Läs vidare här
 • Socialtjänst

  Socialtjänsten genom ungdomars ögon

  Ta del av barns egna tankar och idéer Föreläsningens första del fokuserar på ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten. Ni får ta del av deras egna tankar och konkreta idéer på hur socialtjänsten kan möta deras behov och tillgodose deras rättigheter ännu bättre. Föreläsningens andra del går djupare in på ungdomars upplevelser, tankar och känslor kring insatser från socialtjänsten. Vi berättar vad de upplever har fungerat bra och hur förändringar kan göras för att öka kvalitén på den sociala barn- och ungdomsvården. Föreläsningen innehåller ungas egna berättelser, citat och filmer. Vi ger konkreta tips, checklistor och verktyg på hur ni kan arbeta utifrån ungdomarnas behov och rättigheter. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna  
  Läs vidare här
 • Hälso- och sjukvård

  Ungdomars röster om barnkonventionen

  Att barnkonventionen blivit lag innebär en enorm utmaning i det praktiska arbetet med barn och unga. Vad kommer krävas för att barnkonventionen ska få ett faktiskt genomslag och göra skillnad för barn på riktigt? Teoretisk kunskap om barnkonventionen och vad lagen innebär är en förutsättning, men utan att involvera och lyssna till de som faktiskt berörs - barnen - riskerar vi att hamna fel när vi omsätter kunskapen i praktiken. Genom ungdomarnas egna röster, kunskap och tankar lyfter vi i denna föreläsning barnets perspektiv på rättighetsbaserat arbete i processer på bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi får veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen. Övriga föreläsningar och utbildningar Hälso- och sjukvård
  Läs vidare här
 • Socialtjänsten

  Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna

  Boka denna föreläsning om vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna i samhället. Vi skräddarsyr föreläsningen så att den passar just er verksamhet.
  Läs vidare här