Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningar finns i alla kommuner i hela Sverige och är till för ungdomar från 12 eller 13 år och upp till mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar i landet. Till en ungdomsmottagning kan du vända dig med frågor om kroppen, relationer, livet, ja allt möjligt.

 

blaklocka

Till ungdomsmottagningen kan du vända dig med frågor om kroppen, preventivmedel, ställa frågor om relationer, sex, könsidentitet och sexuell läggning men också om du har funderingar kring mobbning, stress eller ångest. På ungdomsmottagningen kan du också berätta hur du har det hemma eller om du mår dåligt över något. Personalen på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt vilket betyder att de inte får berätta för någon annan eller för dina föräldrar att du har varit där eller vad ni har pratat om. Om det finns risk för ditt liv eller allvarlig risk för din hälsa så behöver de kontakta dina föräldrar eller socialtjänsten. Du kan läsa mer om socialtjänsten här. 

Om det finns misstankar om allvarligt brott så bryts tystnadsplikten även mot polisen. Allvarligt brott kan vara t.ex. övergrepp och misshandel. Ungdomsmottagningen bryter tystnadsplikten för att försöka göra det bättre för dig som ungdom.

Det finns även en ungdomsmottagning på nätet där du kan söka kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv.

Länk till hemsida

Chat
öppen i:
0 h 1 min