BUP & Psykiatrin

Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt och behöver stöd under en tid. I första hand kan man vända sig till t.ex. skolsköterskan, skolkuratorn, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Om det stödet inte hjälper, så kan du få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, som förkortas BUP.

 

IMG_0799 copy

BUP finns till för dig som är under 18 år och de kan hjälpa till med många olika saker, t.ex. allvarliga bråk i familjen, koncentrationssvårigheter, ångest, depression, ätstörningar, självskador, upplevelser av skrämmande händelser, stora problem med att få och behålla kompisar m.m. BUP kan också göra utredningar, medicinera och behandla t.ex. ADHD och andra liknande diagnoser. En vuxen som ansvarar över barn under 18 år, t.ex. dina föräldrar, kan också söka stöd och hjälp från BUP.

Det vanligaste sättet att få hjälp på BUP är samtal som sker antingen enskilt eller i grupp. Samtalen ger ofta nya sätt att se på det som är svårt och behandlarna (de som jobbar på BUP) kan ofta genom sin kunskap och erfarenhet prata om hur människor fungerar och göra problem och lösningar tydligare.  Ibland räcker det med ett par samtal, och ibland behövs flera. Skulle du behöva medicin för t.ex. depression eller ångest så kan BUP hjälpa till med det.

BUP har tystnadsplikt och grundregeln är att de inte berättar något som du berättar för andra personer eller myndigheter. Tystnadsplikten kan brytas om du riskerar att fara illa. Då måste personalen kontakta socialtjänsten. Detta gör BUP för att försöka göra det bättre för dig. Vårdnadshavare behöver oftast veta att du har kontakt med BUP, men de måste inte veta vad du tar upp i samtal med din behandlare.

BUP har en hemsida där du kan ställa frågor anonymt och söka information.

Psykiatrin

Om du är över 18 och mår psykiskt dåligt och behöver  hjälp och stöd för att komma vidare och börja må bättre så ska du vända dig till psykiatrin i din kommun.

På psykiatrin kan du få stöd och hjälp i form av samtal. Du kan också bli utredd för att se om du har någon psykiatrisk diagnos och du kan om det behövs, få medicin och behandling för att må bättre. Om du mår väldigt dåligt och inte vill ta emot hjälp kan det bli aktuellt med tvångsvård. Det är en sista utväg som kan vara nödvändig för att rädda liv. Tvångsvård betyder att en person vårdas mot sin vilja. Det är ett stort ingrepp som endast används om personen utsätter sig själv eller andra för fara, t.ex. självmordsförsök. Oftast får en person som tvångsvårdas övervakning dygnet runt i det som kallas sluten psykiatrisk tvångsvård.

Chat
öppnar om:
  18 h 55 min